ARR: Uwaga producenci owoców i warzyw!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach drugiego mechanizmu pomocy KE, Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia.

„Widok z okna”

Widok to niecodzienny, kiedy na wieczorze poetyckim pojawia się kilkadziesiąt osób. Co prawda kultury nie powinno mierzyć się ilością uczestników, lecz jakością wydarzenia, jednak w Warszawie, Krakowie, czy we Wrocławiu taka frekwencja nie jest niczym szczególnym, za to w mieście powiatowym - owszem.

Komunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu pomocy, przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Kolejny projekt unijny na Skałce

W nowym roku szkolnym przystępujemy do Projektu „Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy”. W ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowany jest projekt „Aktywni obywatele = młodzi spółdzielcy”.

„Znicz” na drogach od piątku

Już w najbliższy piątek na drogach powiatu olkuskiego ruszy cykliczna akcja "Znicz". Przez cztery dni w okolicach cmentarzy zwiększy się liczba patroli policyjnych. Zadaniem mundurowych będzie przede wszystkim udzielanie pomocy w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich. Będą oni także patrolować nekropolie, by zapobiec kradzieżom wieńców i stroików.