Wyjątkowe serce Tomka

- Sprawiliście, że miłość mojego życia - mój synek żyje, że mogę wziąć go na ręce, przytulić, zrobić dla Was zdjęcie. Wciąż pamiętam, jak to było żyć ze śmiertelnie chorym dzieckiem w brzuchu, jakie myśli mi wtedy towarzyszyły i jaki smak ma cierpienie, które czuje matka, walcząca o życie dziecka. Wtedy, kiedy byłam najbardziej przerażoną kobietą na świecie, widziałam tylko śmierć czekającą na horyzoncie.

Pozytywnie aktywni olkuszanie: PTTK

Nie siedzą godzinami przed telewizorami, monitorami komputerów, albo ze smartfonami w dłoniach. Robią coś dla innych, realizują się na różne sposoby z pożytkiem dla swych lokalnych społeczności. Dotacja przyznana w tym roku przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost" stwarza możliwość i dobrą okazję do ich zaprezentowania, szczególnie tych stowarzyszeń, które działają nie starając się o medialną popularność. Na trzecie spotkanie z cyklu Pozytywnie aktywni olkuszanie umówiliśmy się z Barbarą Wróbel – od 1990 r. będącej prezesem PTTK Oddział w Olkuszu.

Integracja na wiele sposobów

Ponad 35 rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi z powiatu olkuskiego weźmie udział w szeregu zajęć dotyczących przede wszystkim rozumianej integracji z lokalnymi środowiskami. Na realizację projektów autorstwa dwóch nieformalnych grup rodziców: „Z rodziną na Ty” oraz „Rodzinne wsparcie” udało się pozyskać dofinansowanie w łącznej kwocie 10 tys. złotych z tegorocznej edycji grantowego konkursu FIO – Małopolska Lokalnie.