Tabliczka z numerem 750x90

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia:
20 lutego 2017 r. godz. 10:00
miejsce szkolenia: Urząd Skarbowy w Olkuszu ul. Budowlanych 2 – pokój 207
temat szkolenia: Profil zaufany ePUAP (założenie konta, złożenie wniosku, potwierdzenie danych osobowych).