Uroczysta msza św. w Chechle

W Chechle odbyła się msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1944 roku w pobliskim przysiółku Błojec. Mszę odprawił ks. biskup Grzegorz Kaszak, który przybył do parafii z wizytą kanoniczą oraz z okazji bierzmowania młodych parafian Chechła.

Stypendia dla uczniów

W środę uczniowie gimnazjów w Kluczach i Bydlinie otrzymali stypendia Wójta Gminy Klucze za wysokie osiągnięcia w nauce. Stypendia otrzymało trzynaścioro uczniów gimnazjum w Kluczach i ośmioro gimnazjalistów w Bydlinie.

Odpady w Kluczach-Osadzie jednym z tematów sesji Rady Powiatu

Informujemy, że na wniosek Wójta Gminy Klucze, Rady Gminy i mieszkańców gminy Klucze do zaplanowanej na dzień jutrzejszy, tj. 14 czerwca, sesji Rady Powiatu Olkuskiego został wprowadzony w porządku obrad punkt dotyczący odpadów zalegających na terenie firm w Kluczach-Osadzie.

Apel Rady Gminy Klucze

Ogłoszenie płatne Gminy Klucze
Apel Rady Gminy Klucze w sprawie niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do cofnięcia decyzji  Starosty Olkuskiego na zbieranie odpadów na terenie Klucz – Osady.