Nagrody dla sportowców

Wójt Norbert Bień spotkał się z młodymi sportowcami z Gminy Klucze, aby wręczyć im nagrody pieniężne za wysokie osiągnięcia sportowe w mijającym roku.

Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia

 

Trwa modernizacja Ośrodka Zdrowia w Kluczach. Obejmie ona przebudowę budynku i wymianę instalacji. Ośrodek będzie także wyposażony w windę. Modernizacja realizowana jest z budżetu Gminy Klucze.

Kolbark - przerwa w dostawie wody

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu zawiadamia, że w związku z pracami awaryjnymi na sieci wodociągowej w Kolbarku, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców tej miejscowości.

Konsultacje z tematyki funduszy europejskich

 

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Klucze zapraszają mieszkańców Gminy Klucze na konsultacje z tematyki pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 5 grudnia 2016 (poniedziałek) w godzinach 10:30 - 13:00.

Zalesie Golczowskie - przerwa w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olkuszu zawiadamia, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w Zalesiu Golczowskim, wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców tej miejscowości.