Półmetek kadencji

OGŁOSZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO
Szanowni Państwo,
20 stycznia będzie dokładnie dwa lata jak objąłem ster zarządzania powiatem olkuskim. Wobec powyższego czuję się w obowiązku przedstawić Państwu sprawozdanie za ten okres. Poniżej przywołam najważniejsze sprawy oraz w zarysie przedstawię plany na najbliższy czas.

Być wdzięcznym za bezcenną pomoc

Od poniedziałku 14 do piątku 18 listopada trwały Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. Zarząd Rejonowy Polski Polskiego Czerwonego Krzyża w Olkuszu świętował korzystając z gościnności Starostwa Powiatowego w Olkuszu. Podczas uroczystego zakończenia obchodów z krwiodawcami spotkał się wicestarosta Jan Orkisz.

Dodatkowa akcja ochronnego szczepienia lisów

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że na terenie Województwa Małopolskiego w dniach od 18 do 28 listopada 2016 r. zostanie przeprowadzona dodatkowa akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Kolejne mieszkanie wspomagane już otwarte!

W Olkuszu uruchomione zostało mieszkanie wspomagane. To już drugie tego typu mieszkanie gdzie młodzi ludzie, którzy opuszczają placówkę opiekuńczo - wychowawczą lub rodziny zastępcze i nie mają się gdzie podziać, mogą znaleźć bezpieczne schronienie.