Gołaczewy – dzieje, wydarzenia i ludzie

Pod różnymi nazwami występuje ta miejscowość w dokumentach: Gołaczów, Galaczow, Glowozow, Golancz, Gołaczowy itd. Obecna nazwa to Gołaczewy. Wieś, wydawać by się mogło typowa ulicówka, a posiada bardzo długą i bogatą historię. Znaleziono tu odłupek łuskany i wiór z epoki kamienia oraz 1 rdzeń wiórkowy z okresu mezolitu (środkowa epoka kamienia).

Dzieje Sławkowa od XIV w. do końca Rzeczpospolitej szlacheckiej

Najazd Jana Luksemburskiego. W styczniu-lutym 1327 r. najechał Sławków sprzymierzony z Krzyżakami król czeski Jan Luksemburski. Ten słynny czeski król, powołując się na prawo spadkowe po Przemyślidach domagał się polskiej korony. W tym właśnie celu ruszył wraz z wojskiem na Kraków. Wycofał się z tejże ekspedycji docierając ledwie do Sławkowa (wojska czeskie stacjonowały tu dwa miesiące), gdyż zaprotestował zięć Łokietka króla Węgier Karola Roberta.

Kalwiński Skarga i jego rodzina

Grzegorz z Żarnowca
Jednym z niewielu ludzi pochodzących z ziemi olkuskiej, którzy odegrali znaczącą rolę w dziejach polskiej reformacji, jest Grzegorz zwany, od miasta z którego pochodził, Żarnowitą. Urodzony w plebejskiej rodzinie Anno Domini 1528 (zmarł w 1601 r.), uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich teologów kalwińskich. Zastanawiającym jest jednak to, że nie wiadomo gdzie zdobył tak dużą wiedzę teologiczną, starsze i najnowsze badania (J.T. Maciuszko) wykluczają bowiem, by studiował w Akademii Krakowskiej czy na jakimś zagranicznym uniwersytecie.

Peregrynacja palatyna Ottheinricha

Z ziemi niemieckiej do Polski
Nie wiem jak srogą była zima na przełomie lat 1536 i 1537; narzekamy na tegoroczną, że okrutnie nieludzko mroźna i napadało nieco śniegu, przez to ciężko poruszać się po drogach. A jaka mogła być wówczas, przed 480 laty? Być może podobna, ale drogi, o Boże, jakie wówczas mogły być drogi?!

Koniec wojny w Jaroszowcu

Mijają 72 lata od tego czasu. Wojna miała się ku końcowi. Był styczeń 1945 roku, wojska radzieckie wkraczały na Ziemię Olkuską. Coraz mniej wśród nas ludzi, którzy pamiętają te chwile. Dlatego tak cenne są świadectwa tamtych czasów, zwłaszcza od bezpośrednich uczestników, od tych, którzy widzieli, przeżyli.