Andrzej Barczyk nowym radnym w Wolbromiu

Podczas XXXVI sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu  Andrzej Maciej Barczyk, mieszkaniec Kąpiel Wielkich, złożył uroczyste ślubowanie i oficjalnie objął mandat radnego. Tym samym, kolejne już w gminie Wolbrom wybory uzupełniające zapełniły wakat powstały w wyniku rezygnacji radnego z Kąpiel Wielkich Andrzeja Ducha, który niedawno objął stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Mandat bez wyborów

 W ostatnich dniach w Wolbromiu doszło do dość nietypowego rozstrzygnięcia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. Przypomnijmy, że w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego Stanisława Tomasza Kołodzieja Państwowy Komisarz Wyborczy w Krakowie ogłosił wybory uzupełniające w okręgu nr 4, które miały odbyć się 4 grudnia br. Miały, ale się nie odbędą.

Wybory uzupełniające w Wolbromiu ogłoszone

Komisarz Wyborczy w Krakowie ogłosił  5 września br. postanowienie o wygaśnięciu mandatu radnego Rady Miejskiej w Wolbromiu Stanisława Tomasza Kołodzieja. Były już radny sam złożył rezygnację z funkcji z powodu objęcia z dniem 1 września br. stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wolbrom. Wybory uzupełniające odbędą się 4 grudnia. To już druga zmiana w radzie tej kadencji.

Nowy klub nic nie zmieni

W słynącej w tej kadencji samorządowej z jednomyślności Radzie Miejskiej w Wolbromiu powstał nowy klub radnych, związany blisko z burmistrzem Adamem Zielnikiem, do którego wstąpiło 15 radnych. Oficjalne pismo datowane na 11 kwietnia br. w sprawie jego powstania wpłynęło do Biura Rady 18. kwietnia. Dotychczas w radzie był zarejestrowany tylko jeden klub: „Wspólnie Dla Rozwoju”, zrzeszający 6 radnych, którzy startowali z list PSL.