Czy powiat olkuski otrzyma nową karetkę?

Województwo małopolskie w ostatnim czasie wzbogaciło się o 18 nowych karetek. Pojazdy te trafiły do szpitali w ramach wsparcia płynącego od wojewody. Powiat olkuski został w tym rozdaniu niestety pominięty. Lokalni samorządowcy upatrują teraz szansę na pozyskanie nowego ambulansu poprzez utworzenie stałego punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bukownie.

ZUS apeluje, jesteś potencjalnym emerytem – już teraz złóż wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chrzanowie informuje osoby, które zamierzają w 2017 roku złożyć wniosek o emeryturę z tytułu osiągnięcia obniżonego wieku emerytalnego tj. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn o możliwości złożenia, już w chwili obecnej, wniosku o ustalenie kapitału początkowego.

Tabliczka z numerem 750x90

Nowe łóżka w szpitalu z końcem kwietnia

Za niespełna dwa miesiące do olkuskiego szpitala trafią nowe łóżka dla pacjentów. To wynik porozumienia zawartego pomiędzy starostwem powiatowym, a zarządem Nowego Szpitala, według którego pieniądze przeznaczone na odbudowę studni głębinowej zostaną wykorzystane na wyposażenie sal dla chorych.

Waloryzacja emerytur i rent od 1 marca 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 1 marca 2017 r. przeprowadzi waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych. Waloryzacją objęte zostaną świadczenia przyznane przed 1 marca 2017 r., do których prawo powstało do dnia 28 lutego 2017 r.

Zaświadczenia od ręki, a nawet bez pisemnego wniosku

Wprowadzono kolejne usprawnienie obsługi klientów w ZUS. Część zaświadczeń, takich jak potwierdzenie niezalegania w opłacaniu składek, są co do zasady wydawane od ręki. Aby je otrzymać od niedawna nie trzeba nawet składać pisemnego wniosku - wystarczy ustnie poinformować pracownika ZUS o sprawie, z którą przyszliśmy do placówki.