Śledztwo w sprawie szpitala umorzone


Prokuratura umorzyła kolejne śledztwo dotyczące olkuskiego szpitala. Śledczy nie dopatrzyli się nieprawidłowości w sprawie umów zawieranych przez zarząd szpitala oraz w kwestii zaległości olkuskiej placówki wobec ZUS. Władze powiatu liczą jeszcze na rozpoczęcie kolejnej kontroli w Nowym Szpitalu przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Czy powiat olkuski otrzyma nową karetkę?

Województwo małopolskie w ostatnim czasie wzbogaciło się o 18 nowych karetek. Pojazdy te trafiły do szpitali w ramach wsparcia płynącego od wojewody. Powiat olkuski został w tym rozdaniu niestety pominięty. Lokalni samorządowcy upatrują teraz szansę na pozyskanie nowego ambulansu poprzez utworzenie stałego punktu Zespołu Ratownictwa Medycznego w Bukownie.

Nowe łóżka w szpitalu z końcem kwietnia

Za niespełna dwa miesiące do olkuskiego szpitala trafią nowe łóżka dla pacjentów. To wynik porozumienia zawartego pomiędzy starostwem powiatowym, a zarządem Nowego Szpitala, według którego pieniądze przeznaczone na odbudowę studni głębinowej zostaną wykorzystane na wyposażenie sal dla chorych.

8 mln zł dla olkuskiego szpitala


O 8 milionów zł dofinansowania może ubiegać się olkuska placówka. Wniosek Nowego Szpitala uzyskał poparcie Forum Subregionu Małopolski Zachodniej. Daje to zielone światło władzom lecznicy do aplikowania o unijne środki na dalszą modernizację szpitalnej infrastruktury.

Nowy SOR za ponad 6 mln złotych

Do końca 2017 roku przy olkuskiej lecznicy ma powstać nowy Szpitalny Oddział Ratunkowy. Inwestycja kosztować będzie ponad 6,2 miliona złotych. Większość tej kwoty zostanie pokryta z funduszów europejskich.