Kontrola zwolnień - 98 milionów wraca do funduszu chorobowego

Kwota cofniętych lub zmniejszonych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosła 98,4 mln zł. Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, ZUS prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich.

Warto pamiętać o kapitale początkowym!

Od 1 października 2017 r wraca obniżony wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Placówki ZUS-u spodziewają się dużego wpływu wniosków o emeryturę osób, które już ukończyły ten wiek, lub też osiągną go do końca 2017 roku.

Doradcy emerytalni w ZUS - oblegani

Usługa dorady emerytalnego to strzał w dziesiątkę. Dziesięciu doradców emerytalnych w chrzanowskich placówkach ZUS przeżywa prawdziwe oblężenie. Przypomnijmy, że w całej Polsce od 3 lipca ruszyła usługa, w ramach której osoby zainteresowane przejściem na emeryturę mogą skorzystać z bezpłatnych porad.

Jak nie stracić renty rodzinnej po maturze?

Jeśli zdałeś maturę i w planach masz dalszą naukę w szkole policealnej lub na wyższej uczelni – pamiętaj żeby zadbać o to, aby nadal dostawać rentę rodzinną po swoim zmarłym rodzicu. Jeśli wniosek złożysz zbyt późno – ryzykujesz utratę wypłaty.
Uczniowie, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często nie wiedzą lub zapominają o tym, że muszą do ZUS dostarczyć zaświadczenie zarówno o tym, że kontynuują naukę jak i w razie jej przerwania.

ZUS chce zwiększyć zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą współdziałać na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością. Fundusz dodatkowo sfinansuje dostosowanie stanowisk pracy w ZUS do potrzeb niepełnosprawnych, co pozwoli Zakładowi zwiększyć zatrudnienie tej grupy osób.