Zadzwonił telefon...

zglos interwencje 2017
Poniżej interwencje nad którymi obecnie pracujemy i pytania na które oczekujemy odpowiedzi od właściwych instytucji:

1. W ciągu drogi Olkusz - Bukowno przez las drzewa pod naporem mokrego śniegu są powyginane tak, że tworzą miejscami tunel. Zagraża to bezpieczeństwu, Gałąź lub drzewo może się złamać w każdej chwili. Dlaczego Zarząd Dróg o oto nie dba?

Interwencja wysłana do ZD w Olkuszu 11 grudnia.

 

 

2. Kto zarządza i ustala ceny na olkuskim cmentarzu? Czy cmentarz jest parafialny czy komunalny?

Interwencja w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła i UMiG Olkusz