Zadzwonił telefon...

zglos interwencje 2017
Poniżej interwencje nad którymi obecnie pracujemy i pytania na które oczekujemy odpowiedzi od właściwych instytucji:

1. Nieopodal "Skarbka" samochody blokują swobodne przejście chodnikiem. Kiedyś były tam słupki chodnikowe oddzielające chodnik od parkingu, ale zostały zdewastowane. Czy ponownie się pojawią? 

Interwencja wysłana do SM w Olkuszu 23 kwietnia.

2. Co burmistrz Olkusza i starosta zrobili i co planują zrobić, by ściągając do Strefy Aktywności Gospodarczej inwestorów zapewnić im bezpieczny dojazd i wyjazd z tej strefy?

Interwencja wysłana do UMiG Olkusz, SP w Olkuszu, GDDKiA w Krakowie 15 marca.