Zadzwonił telefon...

zglos interwencje 2017
Poniżej interwencje nad którymi obecnie pracujemy i pytania na które oczekujemy odpowiedzi od właściwych instytucji:

1. Nieopodal "Skarbka" samochody blokują swobodne przejście chodnikiem. Kiedyś były tam słupki chodnikowe oddzielające chodnik od parkingu, ale zostały zdewastowane. Czy ponownie się pojawią? 

Interwencja wysłana do SM w Olkuszu 23 kwietnia.

2. Kiedy policja i straż miejska udrożnią Olkusz? Najlepszy przykład - ul. Sławkowska od skrzyżowania z Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Budowlanych jest zakaz zatrzymywania się i postoju po obu stronach drogi, a jak wiadomo nikt się do tego nie stosuje. Czy miasto ma jakiś pomysł na ten odcinek?

Interwencja wysłana do UMiG Olkusz 5 czerwca.

3. Plac zabaw w parku w Kluczach został wykonany w sposób karygodny i skandaliczny!  Strach puścić dzieci na te elementy. Zwracam uwagę na sposób łączenia płyt (plastikowe opaski i gwoździe).

 

Interwencja wysłana do UG Klucze 11 czerwca.