Śpią nawet na korytarzach

W poważnych  tarapatach znalazło się przytulisko dla osób bezdomnych prowadzone przez Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne. Kontrola straży pożarnej i nowe, bardziej restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe, spowodowały, że podczas najgorszych mrozów trzeba było zamknąć część przytuliska.
- Staramy się zapewnić naszym podopiecznym  możliwie najlepsze warunki pobytu. Po kontroli przeprowadzonej w naszej placówce przez Państwową Straż Pożarną okazało się, że obiekt przytuliska wymaga poważnych modernizacji. Wykonanie tak rozległych prac przerasta nasze możliwości finansowe – podkreśla prezes stowarzyszenia, pastor Daniel Wołkiewicz.


Konieczność wykonania modernizacji w okresie zimowym jest dla stowarzyszenia ogromnym problemem, bowiem właśnie teraz liczba jego podopiecznych jest bardzo duża i zwiększa się niemal każdego dnia. Tymczasem na czas prowadzonych prac z użytkowania wyłączona jest cała kondygnacja budynku. Trwające remonty powodują, że placówka ma ograniczoną możliwość przyjmowania kolejnych osób potrzebujących.
- Dlatego wszystkie prace należy wykonać w możliwie krótkim terminie. Koszt tej inwestycji to ok. 30 tysięcy złotych.  Wczoraj wystąpiliśmy do samorządów powiatu olkuskiego z prośbą o finansowe wsparcie. Bez niego szybkie zakończenie niezbędnych prac będzie niemożliwe. Musimy również zakupić specjalne drzwi przeciwpożarowe i klapy oddymiające – wylicza potrzeby prezes.
W przytulisku prowadzonym przez stowarzyszenie w Kluczach i Gorenicach przebywało w tym roku 120 osób, 15 procent z nich to mieszkańcy powiatu olkuskiego. W tej chwili stowarzyszenie dysponuje wolnymi miejscami tylko w Gorenicach. – W Kluczach brakuje łóżek, jednak z pewnością nikogo nie odeślemy. Niestety, potrzebujący muszą liczyć się z tym, że warunki pobytu będą gorsze od tych oferowanych do tej pory – kończy pastor Wołkiewicz. Warto dodać, że stowarzyszenie zapewnia bezdomnym  nie tylko schronienie. Funkcjonujące w ramach ChSD Centrum Integracji Społecznej umożliwia osobom wykluczonym społecznie przekwalifikowanie lub zdobycie zawodu, dzięki czemu mają większe szanse na powrót do normalnego życia.W związku z przejściem na nową platformę rozpoczęliśmy prace modernizacyjne serwisu. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane na czas prac. Zaloguj się lub załóż nowe konto.