Ulice zamiast kolonii

kolonie Gołaczew Gmina Wolbrom zaplanowała konsultacje społeczne w sprawie kolejnych zmian administracyjnych w trzech miejscowościach, w których zamiast nazw ulic funkcjonują kolonie. Występujący od lat problem z dublowaniem się numerów domów w poszczególnych koloniach każdego z tych sołectw nasilił się po wprowadzeniu Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło”, w którym rejestruje się m.in. adresy meldunkowe. Uznano, że najwyższy czas naprawić sytuację.

Po wprowadzeniu z dniem 1 marca 2015 r. nowego systemu informatycznego gromadzącego m. in. dane urzędów stanu cywilnego, numerów PESEL, a także adresów zameldowania obywateli, w wielu miejscowościach całego kraju pojawiły się problemy techniczne z zameldowaniem mieszkańców w sołectwach, które zamiast ulic posiadają tzw. kolonie z oddzielnie nadawaną numeracją porządkową domów. Pojawiły się przypadki, kiedy pod jednym adresem system „meldował” mieszkańców domów o tych samych numerach z różnych kolonii tej samej miejscowości. W gminie Wolbrom problemy z meldunkiem rozwiązano już niedawno w zamieszkałej przez nieznaczną liczbę osób część miejscowości Strzegowa. Obecnie przyszedł czas na bardziej skomplikowaną operację zmian w nazewnictwie miejscowym w Gołaczewach, Chełmie i Zabagniu.

Aby zlikwidować problem z meldunkami oraz ułatwić lokalizację posesji w poszczególnych koloniach tych trzech miejscowości przez służby ratunkowe i firmy spedycyjne burmistrz Wolbromia zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie sołectw: Chełm, Gołaczewy i Zabagnie w sprawie wprowadzenia w nich nazw ulic. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia skomplikowanych urzędowych procedur przewidzianych w takich okolicznościach.

Konsultacje z mieszkańcami w formie kilku otwartych spotkań zaplanowano na maj i czerwiec 2016 r. Swoje zdanie na temat planowanych zmian będą mogli wyrazić podczas spotkań konsultacyjnych wyłącznie dorośli mieszkańcy trzech objętych reformą sołectw, posiadający czynne prawo wyborcze i wpisani do stałego rejestru wyborców. Każdy uprawniony będzie mógł przekazać władzom gminy swoją opinię poprzez wypełnienie ankiety, w której będzie można również złożyć propozycję nowych nazw ulic w każdej miejscowości.

Po zakończonych konsultacjach zostanie podjęta decyzja o wyborze nazw poszczególnych ulic i kontynuacja procedur administracyjnych, w tym podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską w Wolbromiu. Wprowadzenie zmian w nazewnictwie lokalnym w Chełmie, Gołaczewach i Zabagniu jest o wiele bardziej skomplikowane niż było to w przypadku zmiany nazwy przysiółka Okupniki w Strzegowie. Spowoduje bowiem konieczność wymiany lub aktualizacji bardzo wielu różnych dokumentów czy pieczątek, w których istotny jest pełny aktualny adres zamieszkania lub prowadzonej działalności gospodarczej.

kolonie


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.