Nie chcą budowy nowych mieszkań socjalnych

budowa ceglaPerspektywa budowy na terenie osiedla Słowiki nowych mieszkań socjalnych stała się przyczyną społecznej burzy. Zdecydowana większość tamtejszych mieszkańców sprzeciwia się powstaniu nowych budynków, w których docelowo dach nad głową miałoby w stosunkowo niedługim czasie znaleźć kilkadziesiąt osób.

Do niedawna mówiło się nawet o kilkuset mieszkańcach, jednak olkuski magistrat w ostatnich dniach zweryfikował swoje plany, zapewniając o ewentualnym powstaniu tylko jednego, a nie czterech budynków socjalnych. Pod uwagę wzięte zostały konsultacje społeczne. Z powierzonego zadania nie wywiązał się również wykonawca projektów.

Stan aktualny

Przy ul. Witosa wchodzącej w skład os. Słowiki i bezpośrednio sąsiadującej z os. Skalskie, aktualnie znajdują się dwa budynki socjalne. Ten zlokalizowany przy ul. Witosa 2 kiedyś stanowił zabudowę barakową po bazie budowlanej. Zgodnie z poprzednio obowiązującym miejscowym, szczegółowym planem zagospodarowania przestrzennego zespołu osiedli „Olkusz – Północ”, zabudowa mogła być przejściowo adaptowana na cele komunalne w zakresie zgodnym z rachunkiem ekonomicznym, uzasadniającym wykorzystanie jej techniczno-użytkowych wartości.

Lokalizacja istniejących dwóch budynków socjalnych wraz z terenem na północ od budynku Witosa 2, gdzie przewidywana jest nowa inwestycja, znajduje się w terenie oznaczonym w planie symbolem „2MU” - opisanym jako „Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej”, gdzie dopuszcza się zabudowę wielorodzinną. Teren ten w całości stanowi własność Gminy Olkusz.

Jak wynika z archiwalnej dokumentacji, budowa Izb Socjalnych przy ul. Witosa została wykonana zgodnie z pozwoleniem na budowę z dnia 15 września 1995 roku. Mieszkańcy osiedla obawiają się o stan techniczny tych mieszkań. Zastępca burmistrza Olkusza ds. Komunalnych Jolanta Motyczyńska uspokaja: - Gmina Olkusz posiada umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu na „Zarządzanie nieruchomościami” będącymi własnością gminy. W skład tej umowy wchodzi też rzeczony budynek, który posiada wszystkie niezbędne i aktualne protokoły oraz przeglądy zgodne z przepisami Prawa budowlanego oraz jest dopuszczony do zamieszkania w nim osób.

W tej samej dokumentacji archiwalnej znajduje się decyzja z dnia 14 lipca 2009 r., w której starosta olkuski zatwierdził projekt budowlany i jednocześnie udzielił pozwolenia na budowę trzech kolejnych budynków mieszkalnych, konkretnie lokali socjalnych. W grudniu 2015 r. starosta zatwierdził ponadto projekt budowlany wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektryczną oraz udzielił pozwolenia na budowę jednokondygnacyjnego budynku socjalnego o wysokości 7,51 m z pięcioma mieszkaniami o powierzchni od 25 do 45 m2.

socjal2

Brak projektów i pieniędzy

- W styczniu 2016 r. została zawarta umowa na „Wykonanie projektu budowy budynku z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Witosa w Olkuszu”. Zgodnie z przedmiotem umowy, docelowo mogłyby powstać cztery budynki wielorodzinne o wys. 11,60 m wraz z wewnętrznymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenu obejmującym budowę zjazdu publicznego, budowę dojść i dojazdów do budynków oraz budowę dwóch parkingów – zaznacza wiceburmistrz Motyczyńska.

Każdy z projektowanych budynków miał mieć po dwie kondygnacje, dodatkowo ich poddasza również miały stanowić część mieszkalną. W każdym z nich zaplanowano po 20 mieszkań o powierzchni od 19 do 40 m2, czyli jak nietrudno obliczyć, finalnie przy ul. Witosa mogło powstać nawet 80 nowych lokali socjalnych.

Cała inwestycja, a więc budowa czterech budynków i dodatkowej infrastruktury opiewała na kwotę 6 milionów złotych brutto. Rzeczywiste koszty można byłoby określić po przeprowadzeniu procedury konkurencyjnego wyboru wykonawcy robót. Biorąc jednak pod uwagę duży koszt całej inwestycji, wstępne plany Gminy Olkusz zakładały budowę jednego budynku i to przy wsparciu ze środków zewnętrznych. - Dopiero po pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie i zabezpieczeniu wystarczających środków własnych, można będzie myśleć o realizacji inwestycji – przekonuje olkuska wiceburmistrz ds. komunalnych.

Finalnie wykonawca, który miał przedstawić projekt techniczny na nową zabudowę socjalną przy ul. Witosa nie wywiązał się z zadania, więc Gmina jest na etapie wyboru drugiego wykonawcy projektu, jaki uzyska pozwolenie na budowę. - Projekt ostatecznie będzie dotyczył nie czterech, a jednego budynku na około 20 mieszkań – dodaje Michał Latos, rzecznik prasowy UMiG Olkusz. Powstanie tego budynku i tak uzależnione będzie od otrzymanego dofinansowania.

socjal1

Duże zapotrzebowanie na nowe mieszkania

Obecnie Gmina Olkusz posiada 86 mieszkań socjalnych, z których tylko dwa znajdują się na terenie wiejskim, a konkretnie w Troksie. Pozostałe lokale rozlokowane są po całym mieście. Największe ich skupisko mieści się teraz przy alei Tysiąclecia. Jest ich tam 28. Na ul. Witosa znajduje się 19 bliźniaczych mieszkań. Przy pierwotnym założeniu, w kolejnych latach w tym miejscu miało powstać kolejnych 80 lokali. Osiedle Słowiki stałoby się zdecydowanym liderem w tym rankingu. Ostatecznie jednak urzędnicy po konsultacjach społecznych uznali, że z czterech budynków powstanie tylko jeden, ale i on sprawi, że to właśnie przy ul. Witosa znajdować się będzie najwięcej mieszkań.

Jacek Haberka – Przewodniczący Zarządu os. Słowiki poddał urzędnikom propozycje innych lokalizacji na budowę lokali socjalnych. Niestety, ani dawny biurowiec OFNE, ani budynek byłej siedziby policji nie wchodzą w grę, bowiem stanowią one własność prywatną.

O tym, że miasto potrzebuje nowych mieszkań socjalnych mówią liczby. Pod koniec ubiegłego roku na liście osób oczekujących na takie lokale znajdowały się 63 nazwiska. W niektórych przypadkach są to całe rodziny. - Gmina ma nie tylko możliwości, ale wręcz obowiązek realizowania budownictwa mieszkaniowego. Takie działania Gmina Olkusz podejmuje od lat w miarę swoich możliwości finansowych, pozyskując jednocześnie zewnętrzne dofinansowania – przyznaje Jolanta Motyczyńska.

Obawy o bezpieczeństwo

- Przy stu nowych mieszkaniach, o jakich była mowa na początku, można się spodziewać trzystu, nawet czterystu mieszkańców. Tyle osób, często z problemami różnej natury, w jednym miejscu, nie wróży nic dobrego. Tym ludziom trzeba dać perspektywy na poprawę ich sytuacji, a skupiając wszystkich w jednym miejscu zamiast poprawy ich losu, będziemy świadkami wzrastającej liczby patologicznych zachowań. Pomimo ostatniej zmiany planów, nadal czujemy się zagrożeni – mówi Jacek Haberka. Jego zdanie popierają mieszkańcy zarówno bloków z niebieskimi dachami, jak również społeczność os. Skalskie.

- Nie wyobrażam sobie sytuacji, by w tym naszym „getcie” miały zamieszkać kolejne osoby. Już teraz po zmroku strach tamtędy przejść. Nawet nie chcę wiedzieć, jakich historii będziemy świadkami… - mówi pragnący zachować anonimowość mieszkaniec ul. Miłej, którego dom - według planów - będzie znajdował się zaledwie kilkanaście metrów od nowej inwestycji.

Przy ul. Witosa policja i inne służby mundurowe są częstymi gośćmi. Na przestrzeni ostatnich czterech lat od stycznia 2013 r. do końca lutego bieżącego roku w tym rejonie odnotowano 252 interwencje policji, z których 134 przeprowadzono pod adresami budynków socjalnych nr 2 i nr 4. Najwięcej z nich – 108 dotyczyło zgłoszonych awantur i nieporozumień sąsiedzkich. Funkcjonariusze podejmowali tam również działania z powodu zgłoszeń kradzieży, gróźb karalnych czy uszkodzenia mienia. Powyższe dane dostarczył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Olkuszu podkom. Marcin Dzięcioł.

Okoliczni mieszkańcy mają sporo uwag pod adresem lokatorów mieszkań socjalnych. Zarzucają im nieporządek i zatruwanie środowiska. - W wyniku zgłaszanych problemów dotyczących stanu porządku i czystości na ul. Witosa, rejon ten był wielokrotnie kontrolowany. Teren znajdujący się za budynkiem socjalnym został uprzątnięty i doprowadzony do stanu możliwego do zaakceptowania. Natomiast w odniesieniu do podejrzeń spalania odpadów na w/w terenie informuję, że w chwili obecnej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Duże zadymienie może wynikać ze spalania węgla gorszej jakości, użytkowania pieców CO starego typu i wielu innych czynników. Nie stanowi to podstaw do nakładania mandatów karnych – zaznacza komendant olkuskiej Straży Miejskiej Marek Lasek.

- Rozumiemy zaniepokojenie mieszkańców osiedli Słowiki i os. Skalskie związane z planowaną inwestycją, jednakże obowiązkiem gminy jest pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych skierowana do najbiedniejszych i do najbardziej potrzebujących m.in. poprzez zapewnienie lokalu socjalnego – dodaje wiceburmistrz Motyczyńska.

Zgodnie z zapewnieniami płynącymi z magistratu, gmina Olkusz podczas zasiedlania planowanego budynku socjalnego będzie brała pod uwagę indywidualną sytuację kierowanych tam osób. - Będą tam kierowane osoby o niskich dochodach w okresowo trudnej sytuacji materialnej i mieszkaniowej, w tym osoby z domów dziecka. Jednocześnie dołożymy wszelkich starań, aby sąsiedztwo nowego budynku socjalnego nie było uciążliwe dla mieszkańców pobliskich osiedli. Budynek będzie stanowił majątek gminy i w naszym interesie jest to, aby użytkowany był przez lokatorów w sposób gwarantujący poszanowanie mienia – zapewnia Jolanta Motyczyńska.

Stanowisko mieszkańców dwóch olkuskich osiedli w tej kwestii jest znane. Budowie nowych mieszkań socjalnych mówią zdecydowane „NIE”. A czy Waszym zdaniem powstanie tylu lokali w jednym miejscu to dobry pomysł? Czekamy na Wasze opinie na www.przeglad.olkuski.pl.

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin.
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
Do wszystkich którzy NIE ZROZUMIELI zamieszczonego powyżej apelu: zapewne zauważyli Państwo, że zostaliśmy zmuszeni do usunięcia niektórych komentarzy z naszej strony. Nie jest to wyrazem naszej cenzury, próby ograniczania prawa do merytorycznej dyskusji czy też wolności wypowiedzi, lecz jedynie stosowaniem się do przepisów obowiązującego prawa. Komentarze są usuwane na podstawie uzasadnionego wniosku pokrzywdzonej osoby lub w wyniku PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA o zniesławienie, naruszenie dóbr, z powodu gróźb karalnych itp. Redakcja ma OBOWIĄZEK UDOSTĘPNIĆ (na podstawie pisemnego wniosku) uprawnionym organom dane użytkowników którzy takie komentarze zamieścili oraz usunąć je z publikacji. W pewnych kręgach nastała wręcz moda na ustalanie tożsamości komentujących, więc PONOWNIE APELUJEMY o zamieszczanie przemyślanych komentarzy.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!