Awantura na sesji. Co z remontem drogi Troks – Braciejówka?

sesja droga3Ogromne emocje i mocne słowa – w takiej atmosferze dyskutowano na ostatniej sesji olkuskiej Rady Miejskiej nad dofinansowaniem powiatowego remontu drogi Troks – Braciejówka. Problem w tym, że gmina chciała przekazać 500 tys. zł, podczas gdy powiat liczył na ponad 3 mln zł. Obecni na sesji mieszkańcy dwóch sołectw nie kryli oburzenia na taką postawę gminy. Radni tłumaczą, że zależy im na modernizacji traktu, ale nie są w stanie przeznaczyć na inwestycję oczekiwanej przez powiat kwoty.

W lipcu powiat olkuski otrzymał pozytywną ocenę wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, a dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks – Braciejówka – Jangrot - Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej nr 794”. Wartość całego projektu wynosi 16.637.400,85 zł, a wysokość uzyskanego dofinansowania 7.099.178,91 zł. Według kosztorysu wartość robót na terenie gminy Olkusz to 11.551.405,34 zł, z czego dofinansowanie stanowi 4.928.984,66 zł, a wkład własny – 6.622.420,68 zł. O powyższej kalkulacji powiat poinformował gminę 31 lipca, oczekując dotacji w wysokości połowy wkładu własnego, czyli 3.311.210,34 zł.

Skąd takie wyliczenia? Dwa lata temu samorządowcy: starosta Paweł Piasny, wicestarosta Jan Orkisz, burmistrz Olkusza Roman Piaśnik, burmistrz Bukowna Mirosław Gajdziszewski, wójt Klucz Norbert Bień i wójt Bolesławia Krzysztof Dudziński podpisali porozumienie dotyczące wspólnych remontów dróg. Zgodnie z zapisami zawartymi w porozumieniu, zaplanowano modernizacje czterech dróg w każdej z gmin. Warunkiem realizacji tych inwestycji było uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, w wysokości co najmniej 50 proc. wartości przedsięwzięcia. Samorządowcy ustalili, że w zakresie realizacji inwestycji powiat wraz z każdą z gmin będą ponosić koszty udziału własnego po połowie.

Właśnie na ten dokument powołał się starosta Piasny, domagając się od burmistrza Piaśnika dotrzymania słowa i przyznania dofinansowania w kwocie ponad 3,3 mln złotych. Na sesji radni procedowali uchwałę o dofinansowaniu, ale w kwocie 500 tys. złotych. Gmina bowiem nie jest w stanie przeznaczyć na powiatową inwestycję oczekiwanej przez starostę kwoty, bo to wiązałoby się z ograniczeniem zaplanowanych gminnych inwestycji. W uzasadnieniu uchwały podkreślono, że w budżecie na 2018 rok i na następne lata konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na rewitalizację kwartału królewskiego w Olkuszu oraz utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza.

sesja droga1

Starosta, któremu na sesji towarzyszył jego zastępca Jan Orkisz oraz radny powiatowy Łukasz Kmita, nie przebierał w słowach, nazywając burmistrza oszustem i kłamcą. Wyjaśniał, że po przetargu kwota wykonania inwestycji być może się zmniejszy. Zwrócił się też do radnych, aby środki na dotację wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, tak, by mógł podpisać umowę na unijne wsparcie. - Dopóki nie będę miał aktu prawnego, na postawie którego podpiszę z burmistrzem umowę, na mocy której Urząd Miasta i Gminy zobowiąże się do spłacania przez trzy lata tego zobowiązania, nie przyjmę tych pieniędzy i na 90 proc. nie będę realizował remontu - zapowiedział Paweł Piasny.

Takie zachowanie szefa powiatu oburzyło część radnych. Niektórzy, jak radny Ryszard Ryza przypominali, że gmina regularnie wspiera finansowo powiatowe remonty. Radny Janusz Dudkiewicz z kolei zadeklarował chęć rozmów na ten temat, proponując jednocześnie staroście zaciągnięcie kredytu lub emisję obligacji. Generalnie rada opowiada się za remontem drogi Troks – Braciejówka, ale nie jest w stanie przeznaczyć na to zadanie więcej niż 500 tys. złotych. 

Do słów starosty odniósł się burmistrz Roman Piaśnik, twierdząc, że nie zniży się do poziomu szefa powiatu, którego zachowanie jest karygodne. - Kiedy podpisywaliśmy porozumienie byłem za tym, abyśmy pomagali i aby ta droga powstała. Wtedy nie były określone kwoty, nie było wiadomo, jaka będzie sytuacja. Zgodnie z porozumieniem, zewnętrzne dofinansowanie miało być na poziomie co najmniej 50 proc. a wynosi 43 proc. Pan starosta by chciał robić wszystko, ale rękami gmin, nic swoimi. Pisze ciągle na facebooku, że spłaca kredyty, że jest dobrym gospodarzem, ale nie inwestuje. A któż to, jak nie pan starosta powiedział, że zabierze 1,7 mln złotych dotacji na zamek Rabsztyn na Subregionie Małopolski? Ja nie posługuję się takimi słowami jak pan - przekonywał burmistrz Roman Piaśnik, zapewniając, że remont tej drogi jest potrzebny i gmina na pewno wesprze go finansowo. 

-Wiem, że pan się bardzo stara, ale rzeczywiście nigdy nie osiągnie pan mojego poziomu – skwitował starosta Piasny słowa burmistrza.

 

sesja droga2

Głos chcieli zabrać przybyli na sesję mieszkańcy, ale niestety nie dostali takiej możliwości. Ta kwestia również wzbudziła sporo emocji. 

Ostatecznie uchwała została przyjęty 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się. Tuż przed głosowaniem z sali wyszli radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy wcześniej bezksutecznie wnioskowali o przerwę.

Do tematu powrócimy niebawem. Inwestycja wsparta unijnymi środkami musi być wykonana i rozliczona w 2018 roku. O dalszych losach drogowego remontu będziemy informować na bieżąco. Oby tylko wzajemne animozje i poziom dyskusji nie przekreśliły szans na dalszą współpracę pomiędzy samorządami. 

 

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin. font-weight: bold; padding: 10px;
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usługi ”dodaj komentarz” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!