Maluch + w powiecie olkuskim

maluchJak informuje rząd, dzięki tegorocznej edycji programu „Maluch+” zostanie utworzonych 24,5 tys. nowych miejsc opieki dla najmłodszych, dofinansowanych będzie ok. 56 tys. miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym ponad 630 dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Z dobrodziejstw programu skorzystają w 2018 r. również gminy i kilka prywatnych podmiotów z trenu powiatu olkuskiego.

Edycja programu „Maluch+“ 2018 składała się z czterech modułów. Pierwszy został podzielony na dwie części. Moduł 1a przeznaczony był na zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty nie funkcjonowały żadne żłobki lub kluby dziecięce. Beneficjentem tej części programu będzie Gmina Trzyciąż, która planuje w tym roku budowę zupełnie nowego samorządowego przedszkola integracyjnego, z oddziałem żłobkowym dla 25 dzieci w Trzyciążu. W  pierwszej tego typu placówce na tym terenie mają znaleźć miejsce opieki i wychowania dzieci, w tym maluchy niepełnosprawne z terenu całej gminy Trzyciąż. Planowany koszt budowy placówki w części żłobkowej to 1 800 631 zł, a dofinansowanie z programu wyniesie pół miliona złotych. Gmina ma już gotowy projekt i pozwolenie na budowę obiektu.

 W ramach tego modułu do programu wpłynęły oferty dotyczące utworzenia 109 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 102 gmin na utworzenie i roczne utrzymanie 2 591 miejsc opieki, na łączną kwotę blisko 47 mln zł.

Z modułu 1b, dla gmin, gdzie są już żłobki, dofinansowanie otrzyma Gmina Wolbrom na budowę żłobka „Wesołe Pszczółki”, który powstanie obok wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Przedszkola „Misia Uszatka” przy ul. Piłsudskiego w Wolbromiu. Koszt inwestycji szacowany jest na 928 211 zł, z czego 600 tys. ma stanowić dofinansowanie z „Malucha +”. We wniosku założono utworzenie 30 miejsc opieki żłobkowej.

W ramach konkursu do tego modułu wpłynęły z całej Polski oferty dotyczące utworzenia 124 instytucji opieki nad małym dzieckiem na terenie 111 gmin, na utworzenie i utrzymanie 5 220 miejsc opieki, na łączną kwotę 85 622 684,90 zł. Dofinansowanie przyznano wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego zakwalifikowanym przez wojewodów. Wysokość dofinansowania (do 20 tys. na jedno miejsce w przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz 5 tys. w przypadku dziennego opiekuna) – w zakresie tworzenia miejsc opieki – odpowiada wysokości wnioskowanego zapotrzebowania na ten cel. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie utworzonych miejsc wynosi 100 zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Z dofinansowania w ramach 2 modułu „Malucha+” w wys. 36 tys. zł skorzysta także, powstały dzięki temu samemu programowi w ubiegłym roku Klub Dziecięcy w Chrząstowicach (gm. Wolbrom). Funkcjonuje tam 20 miejsc dla najmłodszych podopiecznych. 43 200 zł na utrzymanie 24 miejsc otrzyma Klub Dziecięcy „Leśna Kraina” w Laskach (gm. Bolesław).  68 400 zł z tego samego źródła pozyska Klub dziecięcy „Akademia Kreatywnego Malucha” w Bukownie. W klubie przygotowano 24 miejsca, w tym 6 dla dzieci niepełnosprawnych.  W gminie Klucze z pomocy państwa w zakresie opieki nad maluchami skorzystają dwa kluby dziecięce: „Chatka Puchatka” w Kluczach - dofinansowanie w wys. 54 tys. zł oraz „Leśne Skrzaty” z Jaroszowca - 40 200 zł.

W ramach modułu 2 wpłynęły oferty od 473 instytucji gminnych na terenie 281 gmin na blisko 15 tys. miejsc opieki, w tym 407 miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. Łącznie na ten moduł przyznano dofinansowanie w kwocie 29 545 800 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 150 zł miesięcznie na utrzymanie 1 miejsca, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł.

Trzeci moduł skierowany został do podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, które mogły pozyskać środki na utworzenie w 2018 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. W ramach tej propozycji z pomocy skorzystają w bieżącym roku: Prywatny Żłobek „Puchatkowa Kraina z Olkusza - 22 tys. zł oraz „BABYLAND Agnieszka Bodnar” z Bolesławia - 530 tys. zł.

O środki z modułu 4 mogły ubiegać się podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

 Z pomocy w tym zakresie skorzystają: Klub Malucha „Karolcia” z Wolbromia - 46 800 zł, Żłobek Integracyjny „Mistrzowie Zabawy” z Wolbromia - 39 600 zł, a także olkuskie: Prywatny Żłobek „Mali Odkrywcy” -  90 tys. , „Olkuskie Smerfy” - 54 tys. zł, „BABYLAND” - na klub dziecięcy 27 tys. i na żłobek - 43 200 zł , Prywatny Żłobek „Puchatkowa Kraina” - 27 tys. zł oraz Żłobek „Stonoga” - 41 250 zł.

W ramach 4 modułu przyznano dofinansowanie na wszystkie oferty zakwalifikowane przez wojewodów, tj. dla 1 832 instytucji opieki nad małymi dziećmi, leżących na terenie 440 gmin. Wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc opieki wynosi 150 zł miesięcznie na dziecko, a w przypadku miejsca dla dziecka niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki – 500 zł. Z kwoty 500 zł na obniżanie miesięcznych opłat rodziców przeznaczono 150 zł, natomiast pozostałą kwotę podmiot może przeznaczyć na utrzymanie miejsca dla niepełnosprawnego lub wymagającego szczególnej opieki dziecka.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.