Zamek z unijnymi dotacjami

rabsztyn 2018Prace w zamku górnym, podziemny pawilon, strefa rekreacyjna, zielone tarasy i kawiarnia – m. in. na takie inwestycje dotyczące warowni w Rabsztynie gmina Olkusz pozyskała unijne dotacje. To kolejne działania, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów.

Na rabsztyńskim zamku prace prowadzone są systematycznie od kilku lat. W ubiegłym roku wykonano trzeci etap prac konserwatorskich i zabezpieczających w obrębie zamku średniego. Ich zakres obejmował m. in. uzupełnienie brakujących fragmentów murów południowej piwnicy, zabezpieczenie piwnicy płytą żelbetową (co tworzy teraz w poziomie dziedzińca kolejny taras), położenie nowej posadzki z płyt dolomitowych oraz wykonanie podwieszanego stropu w kształcie pierwotnego kolebkowego sklepienia w piwnicy, wykonanie w obrębie pomieszczeń piwnicznych stalowych schodów wraz z podestami i poręczami. W obrębie murów odkrytej narożnej wieży zamkowej wykonano taras ze stalowo-szklanym zadaszeniem. Przeprowadzone prace kosztowały 814 804,88 zł, z czego 200 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków”. W ramach dodatkowych robót finansowanych w całości przez gminę (64 112,79 zł) na dziedzińcu zamku średniego została wyłożona posadzka z kamienia łamanego.

Kolejną inwestycją wykonaną w Rabsztynie jest plac zabaw dla dzieci wraz z małą infrastrukturą, bezpłatna wypożyczalnia leżaków plenerowych oraz nowy most nad fosą. Olkuski samorząd również w tym przypadku pozyskał unijne dofinansowanie w ramach naboru organizowanego przez LGD „Nad Białą Przemszą".

Teraz gmina otrzymała unijne wsparcie w łącznej wysokości 2 209 387,32 złotych. - Kolejny raz cieszymy się z dofinansowania planowanych przez nas prac. Dziś mówimy o kwocie 2,2 mln złotych pozyskanych z dwóch różnych konkursów – w obu zostaliśmy ocenieni najlepiej spośród wszystkich wnioskujących. Świadczy to o dobrym przygotowaniu merytorycznym obu projektów. Potencjał turystyczny zamku Rabsztyn rośnie z roku na rok, jednak zakończenie tych prac pozwoli nam zamknąć pewien etap i stworzyć gotowy produkt turystyczny. Wyobrażam sobie, że z kawiarni na odrestaurowanym zamku chętnie będą korzystać turyści, ale również mieszkańcy, gdyż będzie ją można wynajmować na imprezy okolicznościowe – mówi olkuski burmistrz Roman Piaśnik.

Dofinansowanie to obejmuje dwa projekty. Pierwszy z nich pn.„Zabezpieczenie konstrukcyjne murów i ostańca skalnego wraz z organizacją placu archeologicznego na zamku w Rabsztynie w gminie Olkusz" obejmuje wykonanie stabilizacji i zabezpieczenia ostańca wapiennego pod zamkiem górnym, czyli: wykonanie robót niwelacyjnych, oczyszczanie skarpy skalnej, wykonanie doraźnych prac stabilizacyjnych, wzmocnienie spękanych fragmentów z zastosowaniem stalowych kotew, oczyszczenie szczelin i wypełnienie). Poza tym zabezpieczeniu i konserwacji ulegnie północny mur obwodowy zamku od ostańca skalnego do węzła bramnego. Wszystkie prace poprzedzone będą odgruzowaniem dziedzińca pomiędzy ostańcem skalnym a murem obwodowym. Dzięki temu odsłonięte zostaną zagruzowane partie muru i ostańca. Magistrat informuje, że realizacja inwestycji kosztować będzie 888 702,83 złotych, z czego 500 000,00 złotych stanowi unijna dotacja.

Drugi projekt, na który gmina otrzymała unijna dotację w wysokości 1 709 387,32 złotych to „Zagospodarowanie ruin zamku w Rabsztynie w Gminie Olkusz - stworzenie nowego produktu turystycznego". W warowni powstanie podziemny pawilon, w którym mieścić się będzie punkt informacyjny, węzeł sanitarny oraz kawiarnia. Planowane jest także przeprowadzenie zabezpieczeń i konserwacji murów pałacu oraz wykonanie badań archeologicznych. W strefie rekreacyjnej powstanie scena i trawiaste tarasy.

- Pozyskiwane z sukcesem dofinansowania pozwolą na zabezpieczenie i konserwację zabytkowej substancji a także szybsze udostępnienie zamku w Rabsztynie dla potrzeb ruchu turystycznego. Mijający rok też był pod tym względem niezwykle aktywny. Zakończyliśmy stabilizację i spojenie północno-wschodniego i wschodniego fragmentu skarpy ostańca wapiennego, stanowiącego fundament zamku górnego. Dodatkowo nadbudowaliśmy wieżę zamku górnego, na której został wykonany taras widokowy. Został też wybudowany nowy most nad fosą oraz powstał plac zabaw z ławeczkami i stojakiem na rowery. By poprawić komfort odpoczywających zakupiono 50 leżaków z logo Olkusza – podsumowuje Agnieszka Kaczmarczyk, naczelnik Wydziału Urbanistyki i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.

Jakie jeszcze zmiany czekają rabsztyński zamek? Magistrat zapowiada, że w pierwszym kwartale 2019 roku w obrębie zamku górnego zostaną zakończone prace związane z montażem systemów oświetleniowych, instalacji elektrycznej, sufitu podwieszanego, posadzek, tynków, szklanych balustrad i podestu, stolarki okiennej i drzwiowej, a także odkrytych w trakcie prac archeologicznych reliktów portalu i kominka.

Fot. UMiG Olkusz


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.