Gminy dostaną środki na kolejne rewitalizacje

zadroże

Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o rozdziale środków finansowych w związku z naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dofinansowanie na projekty z tego zakresu otrzymały 4 gminy z terenu powiatu olkuskiego. Uroczyste przekazanie promes na współfinansowanie tych zadań odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie w czwartek 18 października.

Gmina Bolesław w ramach tego działania pozyskała 427.812,00 zł. Na realizację projektu pn. „Przebudowa zatok autobusowych w centrum m. Bolesław w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z uporządkowaniem i ich zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”. Wartość całkowita zadania została oszacowana na kwotę 845.846,40 zł. Dzięki wykonanej przy udziale tych funduszy modernizacji infrastruktury publicznej, w tym: przebudowy dwóch zatok autobusowych wraz z montażem nowoczesnych wiat przystankowych, dostosowania chodników i ich oznakowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, władze gminy Bolesław mają zamiar nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale i wygląd ul. Głównej w Bolesławiu, stanowiącej centrum tej miejscowości. Plan przewiduje, że zadanie zostanie wykonane do października 2020 r.

bolesław

Z kolei Gmina Klucze w tym rozdaniu środków z PROW otrzymała dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł do zadania, którego całkowity koszt obliczono na kwotę 997 439,21 zł,  pn.: „Zagospodarowanie otoczenia i parku przy pałacu Dietla w Kluczach”. Dzięki temu w otoczeniu pięknego dworku Dietla zostanie wybudowany m.in. ciąg ścieżek dla pieszych i elementy małej infrastruktury, a pomiędzy dworkiem i budynkiem tzw. starej Gminy  powstanie fontanna. Ponadto wokół istniejącego obelisku w formie fragmentu schodów wykonana będzie zabudowa nawiązująca do nieistniejącego już amfiteatru. Miejsce to zostanie odpowiednio oświetlone i w przyszłości będzie służyło nie tylko jako malownicze miejsce wypoczynku, ale także umożliwi organizowanie tam okolicznościowych uroczystości. Będzie to kolejne już w parku miejsce spotkań czy wypoczynku.

Dofinansowanie w wysokości 774 165 zł pozyskała również Gmina Olkusz, która z udziałem tych środków ma zamiar stworzyć nowe miejsca wypoczynku i nawiązywania więzi społecznych, poprzez  zagospodarowanie terenów zielonych w Troksie i modernizację boisk w Kosmolowie.

Całkowita wartość robót zaplanowanych w Troksie wynosi 502.604,15 zł. Realizacja zadania ma na celu uporządkowanie oraz stworzenie sportowo-rekreacyjnej przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w tej miejscowości oraz zrewitalizowanie terenów zielonych po drugiej stronie ulicy. Powstanie tam miejsce spotkań mieszkańców w formie drewnianej altany z podwyższeniem, mogącej stanowić scenę, a także krąg ogniskowy o promieniu 1,5 m. Przewidywane jest też doposażenie istniejącego placu zabaw w nowy zestaw zabawowy, okrągłą piaskownicę oraz niezbędne elementy małej architektury: 27 ławek, 10 stolików parkowych, 2 stoliki do gry w szachy, a także stworzenie niewielkiej siłowni zewnętrznej, składającej się z 3 urządzeń. Przy zbiorniku wodnym powstanie skwer z ławkami, w tym z ławką solarną i stolikami do gry w szachy. Elementy te zostaną otoczone przez ciągi piesze z kostki betonowej. W ramach projektu zostaną także posadzone nowe drzewa i krzewy, a skarpy zostaną obsiane trawą.

W Kosmolowie natomiast, kosztem 752.059,83 zł  na dwóch boiskach do piłki koszykowej i nożnej przy Szkole Podstawowej w Kosmolowie zostanie wymieniona nawierzchnia, teren zostanie ogrodzony i odwodniony. Dodatkowym wyposażeniem będzie  ławka solarna z panelami fotowoltaicznymi. Odprowadzenie wód opadowych z terenu boiska do piłki nożnej jak i terenu wokół tego boiska odbywać się będzie przy zastosowaniu drenażu i odwodnienia liniowego. Boisko do piłki nożnej zostanie wyposażone w nowe aluminiowe bramki, a boisko do koszykówki – w słupki z obręczami.

Również Gmina Trzyciąż uzyskała dofinansowanie z tego samego źródła i kosztem 150 293,98 zł, z czego 95 632 zł stanowi dofinansowanie z PROW ma zamiar rewitalizować kolejne centrum wsi – tym razem będzie to modernizacja ogólnodostępnego placu w centrum Zadroża. Zaplanowano tam remont nawierzchni placu nieopodal kościoła, z także zamontowanie małej architektury w postaci 4 ławek parkowych, tablicy informacyjnej o miejscowości, stojaka na rowery oraz kosza na śmieci. Na placu w centrum Zadroża organizowane są imprezy kulturalne i plenerowe, a zmiana jego wyglądu przyczyni się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa i warunków korzystania z tego miejsca, ale także poprawi wizerunek miejscowości  w jej najstarszej części.

Zadroże2


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.