Połączenie A4 i DK94 to zadanie samorządu

budowaBudowa łącznika pomiędzy autostradą A4 i Drogą Krajową nr 94 to kolejna – obok utworzenia linii kolejowej z Olkusza do Krakowa – szumnie zapowiadana inwestycja, o której mówi się od kilku lat. Podobnie jak wcześniej przywołany projekt, jest to pomysł równie ambitny, co kosztowny. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jakie są realne szanse na jego realizację w najbliższym czasie.

Temat budowy drogi pomiędzy autostradą A4 i DK94 omawiany był na łamach Przeglądu Olkuskiego wielokrotnie. Przypomnijmy, że w maju 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Olkuszu podpisano porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji potrzebnej do realizacji tego zadania w przyszłości. Jego sygnatariuszami byli przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz reprezentanci powiatów: chrzanowskiego, krakowskiego i olkuskiego oraz gmin: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Samorządy zobowiązały się w nim do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK94. Dokument ten ma za zadanie określić możliwe warianty przebiegu nowej drogi wraz ze wstępnym oszacowaniem ich kosztów.

Jak udało nam się ustalić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w 2017 r. zakończył opracowanie Wielowariantowego Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego budowy połączenia drogowego DK 94 z autostradą A4. Studium przedstawia przebieg, rozwiązania techniczne i analizę wielokryterialną czterech tras. Jako najbardziej optymalny wskazany został wariant, który zakłada budowę drogi, mającej swój początek w miejscowości Krze. Stamtąd wiodłaby ona do Bukowna a następnie na wschód w kierunku Żurady. W tym miejscu miałaby ona skręcać na południe i prowadzić przez tereny gmin: Olkusz, Trzebinia i Krzeszowice, aż do węzła autostradowego Rudno. Projekt ten przewiduje również utworzenie łącznika od skrzyżowania na Mazańcu w Olkuszu, przez Kruczą Górę do ronda na osiedlu Młodych.

- Ostateczny wariant powinna wskazać decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych na dalszym etapie przygotowania zadania. Aktualnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie nie posiada decyzji odnośnie dalszego przygotowania tego zadania. Koszt szacunkowy budowy połączenia drogowego DK 94 z autostradą A4 kształtuje się na poziomie ponad 300 mln zł. Obecnie zadanie nie posiada zabezpieczenia finansowego – informuje Magdalena Opyd z biura prasowego UMWM.

Do realizacji takiej inwestycji konieczne byłoby wsparcie ze strony rządowej oraz pozyskanie unijnych środków w perspektywie na lata 2020-2027. Postanowiliśmy zwrócić się do Ministerstwa Infrastruktury z pytaniem dotyczącym możliwości współfinansowania tego projektu. Jak wynika z nadesłanej odpowiedzi, inwestycja taka nie została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Program ten określa priorytety inwestycyjne w zakresie rozbudowy infrastruktury dróg krajowych, które miałyby zostać zrealizowane do 2025 r.

- Omawiana inwestycja jest przedsięwzięciem regionalnym pozostającym w gestii właściwych jednostek samorządu terytorialnego. Minister Infrastruktury nie uczestniczy w procesie inwestycyjnym na drogach zarządzanych przez samorządy i poza wymienionymi instrumentami nie ma obecnie innych formalnych możliwości finansowego wsparcia inwestycji realizowanych na tychże drogach, a także nie nadzoruje i nie pełni wobec nich żadnych funkcji kontrolnych. Jesteśmy jednak otwarci na współpracę w zakresie możliwości dofinansowania takich zadań. Tego typu wsparciem jest obecnie rezerwa subwencji ogólnej oraz Fundusz Dróg Samorządowych – tłumaczy Szymon Huptyś, rzecznik prasowy Resortu Infrastruktury.

O środki z rezerwy subwencji ogólnej może ubiegać się ustawowy zarządca drogi. Dofinansowanie inwestycji w jej ramach możliwe jest po spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych, a dofinansowanie nie może przekroczyć 50% wartości zadania. Niedawno stworzono także nowy mechanizm dofinansowania inwestycji na drogach samorządowych, którym jest wspomniany Fundusz Dróg Samorządowych, odpowiadający potrzebom dynamicznie rozwijającej się infrastruktury drogowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Oba rozwiązania wymagają jednak wygospodarowania gigantycznych środków przez samorządu zainteresowane inwestycją z województwem małopolskim na czele. Na to jednak w najbliższym czasie się nie zanosi.

A jakie jest zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Czy Waszym zdaniem taka inwestycja w ogóle ma sens i czy powinna być realizowana? Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl


W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na czas ciszy wyborczej wyłączamy możliwość komentowania artykułów na naszej stronie. Komentarze będzie można dodawać ponownie w niedzielę po godzinie 21.00..