W co zainwestuje Bukowno?

budzet bukowno 201912 354 149,00 zł - taką kwotę zaplanowano w Bukownie na tegoroczne inwestycje. Wśród nich są m. in. drogowe remonty, modernizacja hali i targowiska, dotacje na wymianę źródeł ogrzewania.

Największa drogowa inwestycja zaplanowana na obecną kadencję to połączenie ul. Kolejowej z ul. 1 Maja nad torami kolejowymi Ogólny koszt szacuje się na 15 000 000,00 zł. Na najbliższe 12 miesięcy zaplanowano wykonanie projektu budowlanego, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych (400 000,00 zł).
4 600 000,00 zł kosztować będzie przebudowa obwodnicy na długości 1300 metrów. Zakres prac obejmuje frezowanie, wzmocnienie podbudowy, położenie nawierzchni z asfaltobetonu, budowę przystanku autobusowego z kostki brukowej. Na rozpoczęcie prac w 2019 roku zapisano 800 000,00 zł. Prawdopodobnie gmina będzie musiała zarezerwować większa kwotę na to zadanie, gdyż jest ono na 9 miejscu listy tzw. "adamczykówek", czyli traktów przeznaczonych do remontu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Jeśli miasto otrzyma dotację, wówczas inwestycja będzie musiała zostać wykonana w całości w 2019 roku.
Kolejną drogową inwestycją planowaną na najbliższe lata jest rozbudowa ul. Olkuskiej wraz z odwodnieniem. Ogólny koszt inwestycji oszacowano na 2 135 000,00 zł. 155 000,00 zł zapisane w budżecie zostanie przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji.
W 2019 roku na pierwszy etap budowy chodnika na ul. Wiśniowej z betonowej kostki brukowej (na odcinku około 265 metrów) zaplanowano 67 500,00 zł. Łącznie inwestycja kosztować ma 135 000,00 zł.
Wśród drogowych przedsięwzięć jest również przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego z płytek betonowych na betonową kostkę brukową na długości ok. 100 m wraz z wymianą krawężnika (70 000,00 zł). Z kolei na 120 – metrowym odcinku ul. Skwer powstanie nakładka asfaltowa, co kosztować ma 36 000,00 zł.
Na bieżące utrzymanie dróg przeznaczono 252 500,00 zł.

Miasto przeznaczy również 70 000,00 zł na budowę miejsc postojowych, urządzenie terenów zielonych, rozbudowę placów zabaw na terenach osiedlowych.

Wśród tegorocznych inwestycji jest również przebudowa targowiska miejskiego (2 182 600,00 zł, w tym środki własne 1 182 601,00 zł). Zakres robót obejmuje modernizację miejsc do handlu wraz z ich zadaszeniem, wymianę ogrodzenia, utwardzenie terenu kostką brukową, modernizację budynku handlowego tzw. „pasażu” z montażem odnawialnych źródeł energii.

Kolejna inwestycja dotyczy rozwoju terenów zieleni miejskiej. W ramach zadania tereny między ul. Kolejową i ul. Szkolną, przy ul. Parkowej oraz przy budynku po byłej szkole na Skałce zostaną przebudowane. Miasto na cel cel pozyskało dotację w wysokości 1 601 362,84 zł. Całkowity koszt to 1 986 394,00 zł. Dodatkowo (poza dotowanym projektem) przy ul. Parkowej powstanie element wodny oraz toaleta.

Bukowno bierze udział w projekcie „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”, dotyczącym montażu odnawialnych źródeł energii (109 673,00 zł, z czego środki własne to 49 673,00 zł). Kontynuowana będzie też wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane gazem i biomasą (355 000,00 zł) oraz zasilane paliwem stałym (360 000,00 zł).

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zmodernizowano i rozbudowano siedzibę filii Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Podlesiu. Wykonano tam również termomodernizację. Powstało dodatkowe pomieszczenie, gdzie będą realizowane różnego rodzaju projekty kulturalne. W 2019 roku w ramach zadania teren wokół ośrodka zostanie zagospodarowany poprzez wybudowanie drewnianej altany do organizacji imprez plenerowych oraz budowę mini-siłowni zewnętrznej. Część prac zostanie wykonana w tym roku, a w budżecie na ten cel przeznaczono 237 577,00 zł ( w tym środki własne 44 325,00 zł). Dodatkowo za 100 000,00 zł zaplanowano prace nie ujęte unijnym projekcie, czyli: wykonanie niezbędnych robót wykończeniowych wewnątrz budynku, wykonanie nowego ciągu pieszego i połączenie z podjazdem dla niepełnosprawnych, zakup i montaż nowego zbiornika na ścieki komunalne.

Modernizacja czeka halę sportową Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Istniejąca infrastruktura ma być bardziej dostępna dla osób starszych i niepełnosprawnych.  Budynek hali zostanie docieplony, a okna i drzwi będą wymienione. Do nowego systemu ogrzewania zostaną wykorzystane odnawialne źródła energii, zmodernizowane zostaną także trybuny, siedziska i nawierzchnia sportowej posadzki hali. W piwnicach hali sportowej powstanie centrum aktywności ruchowej (siłownia) i odnowy biologicznej, gdzie mieścić się będą m. in.: sauna sucha i mokra, solaria wiszące, wanna z hydromasażem i jacuzzi. Dla osób niepełnosprawnych przewidziano montaż windy.
Ponadto z myślą o aktywnym wypoczynku zaplanowano zagospodarowanie terenu otaczającego MOSiR. Pojawią się tam dwie wiaty na ogniska i zwiększona zostanie liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt inwestycji, która będzie realizowana w latach 2019 - 20 to 5 120 130,00 zł, w tym środki z budżetu miasta wynoszą 2 358 960,00 zł.

Kolejne rewitalizacyjne przedsięwzięcie dotyczy gruntownej modernizacji otoczenia budynków wielorodzinnych w centrum miasta przy ulicach: Zwycięstwa, Nowej, Wyzwolenia, Wojska Polskiego. W zakres zadań wejdzie m. in. poprawa infrastruktury (nawierzchni dróg i chodników), oczyszczenie terenu (w tym wycinka części chaotycznej zieleni), przeprowadzenie nowych nasadzeń, stworzenie miejsc wypoczynku poprzez lokalizację elementów małej architektury oraz przystosowanie tych terenów dla osób niepełnosprawnych. Zmieniona zostanie zieleń osiedlowa dzięki nowym nasadzeniom roślin. Wartość przedsięwzięcia to 2 270 275,00 zł, w tym środki własne 593 000,00 zł.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.