Rekordowa dotacja na „powodziówki”

powodziowki 2019 001Powiat olkuski otrzymał 8 170 00,00 złotych na remonty dróg w ramach tzw. „powodziówek”. Łączna kwota promes dla małopolskich samorządów to 96 149 000 złotych. Nasz powiat „zgarnął” największą pulę.

Promesy przyznane samorządom przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego dotyczą dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ruchów osuwiskowych ziemi.

Dzięki przyznanym dotacjom powiat wyremontuje blisko 7 km dróg powiatowych w miejscowościach: Żurada (1 750 000,00 zł dotacji), Chełm, Sucha i Glanów (1 820 000,00 zł dotacji), Rodaki i Chechło (560 000,00 zł dotacji), Zasępiec i Budzyń (2 020 000,00 zł dotacji), Kwaśniów Górny (2 020 000,00 zł dotacji).

- To wymierny efekt nowej kadencji! Gruntownie przebudujemy kolejnych kilka kilometrów dróg powiatowych, a myślę, że to nie koniec niespodzianek na ten rok. Dziękuję wojewodzie Piotrowi Ćwikowi i ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, ale przede wszystkim ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, który parafował ten dokument. Dziękuję także moim współpracownikom: Bogumiłowi Sobczykowi i Piotrowi Gamrotowi - pokazaliśmy, że razem można więcej. Dziękuję także pracownikom Zarządu Drogowego za duży wkład pracy i profesjonalne przygotowanie wniosków. Zmieniamy się dla Was - to hasło będzie aktualne także w tej kadencji – komentuje olkuski starosta Paweł Piasny.

Finansowe wsparcie przyznano 42 samorządom na odbudowę infrastruktury komunalnej i 19 samorządom na stabilizację osuwisk.

Fot. Paweł Piasny


W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego na czas ciszy wyborczej wyłączamy możliwość komentowania artykułów na naszej stronie. Komentarze będzie można dodawać ponownie w niedzielę po godzinie 21.00..