Pozytywnie aktywni olkuszanie: „Razem”

Zapraszamy na kolejne spotkanie z ludźmi, których pasją jest działanie dla dobra innych, którzy swój wolny czas poświęcają na rzecz lokalnej społeczności. Dotacja przyznana w tym roku przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost” stwarza możliwość i dobrą okazję do ich zaprezentowania. W tym odcinku cyklu „Pozytywnie aktywni olkuszanie” o Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Witeradów „Razem” opowie nam jego prezes Jadwiga Zbieg.

Pozytywnie aktywni olkuszanie: Miasta Partnerskie

Dzięki dotacji przyznanej przez Gminę Olkusz dla Centrum Wspomagania Organizacji Pozarządowych „Pomost" mamy możliwość przedstawiać różne inicjatywy pozytywnie aktywnych olkuszan. Wśród prezentacji tych nie mogło zabraknąć Olkuskiego Stowarzyszenia „Miasta Partnerskie", od blisko 20. lat działającego wśród społeczności Olkusza oraz Schwalbach am Taunus na rzecz zbliżenia narodów Polski i Niemiec.

Mundurowi "Kręcą dla Marcina"

Zgodnie z zapowiedziami w poniedziałek 2 października do Olkusza dotarła sztafeta złożona z członków grupy „Mundur na rowerze”, biorących udział w rajdzie dookoła Polski na rzecz chorego na mięsaka policjanta z Rzeszowa. Do celu swojej podróży – Białegostoku, przedstawiciele służb mundurowych dotrą 14 października.

Centrum Rehabilitacji już działa

W budynku dawnego Zespołu Szkół w Bukownie przy ul. Kolejowej otwarto Centrum Rehabilitacji i Terapii Dzieci Niepełnosprawnych, prowadzone przez olkuskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" oraz nową siedzibę „Kawiarenki pod Parasolem”, czyli miejsca spotkań grupy rodziców dzieci niepełnosprawnych. Na inaugurację Centrum oraz Kawiarenki zorganizowano biesiadę rodzinną, która zgromadziła wiele osób kibicującym inicjatywom kierowanym do niepełnosprawnych dzieci.