Gdy na ulicy leży martwe zwierzę

Straż Miejska w Olkuszu - 32/6478900