W razie awarii gazu

Pogotowie Gazowe - 992, 32/6450342