Jak poprawić dojazd do Krakowa?

peronCodziennie dojazd do Krakowa to utrapienie wielu mieszkańców Olkusza, którzy tracą swój czas strojąc w długich korkach na DK 94. Sytuację poprawić ma przebudowa „krajówki” od skrzyżowania w Giebułtowie do węzła w Modlnicy. W trakcie remontu kierowcy muszą się jednak liczyć z dodatkowymi utrudnieniami. Jednym z pomysłów na rozładowanie ruchu jest uruchomienie tymczasowego połączenia kolejowego Olkusz - Jaworzno – Kraków.

Za kilkanaście miesięcy rozpocznie się modernizacja drogi krajowej nr 94 na odcinku Giebułtów - Modlnica. Celem inwestycji jest zwiększenie przepustowości traktu, którym przemieszcza się średnio 20 tys. pojazdów na dobę. Jest to obecnie jedna z najbardziej obciążonych tras w Małopolsce. Największe natężenie ma miejsce w godzinach porannych oraz popołudniowych, kiedy mieszkańcy okolicznych gmin jadą do pracy i z niej wracają. Podróż samochodem osobowym z centrum Olkusza do centrum Krakowa potrafi zająć wtedy nawet 80-90 min. W trakcie planowanego remontu czas ten jeszcze się wydłuży. Jednym z pomysłów na uniknięcie zatorów jest utworzenie zastępczego połączenia kolejowego pomiędzy Srebrnym Grodem i stolicą województwa, które biegłoby przez Jaworzno.

Przesiadka na pociąg

- Już teraz wielu kierowców stara się objeżdżać zator drogowy na DK94, zjeżdżając z popularnej „krajówki” na drogi lokalne biegnące m.in. przez Zelków i Tomaszowice. Wraz z rozpoczęciem robót sytuacja ta z pewnością się nasili, powodując znaczny spadek bezpieczeństwa i dalsze zwiększenie ruchu na drogach lokalnych. W takich warunkach czas dojazdu z Olkusza do centrum Krakowa może wynieść nawet 110 minut. Aby temu zapobiec warto rozważyć koncepcję współpracy z Województwem Małopolskim w celu uruchomienia pilotażowego projektu połączenia kolejowego na odcinku: Olkusz- Bukowno - Jaworzno Szczakowa - Trzebinia – Krzeszowice - Kraków Główny - proponuje w interpelacji do ministra infrastruktury poseł Jacek Osuch.

Uruchomienie omawianego połączenie wiązałoby się z koniecznością każdorazowej zmiany czoła pociągu na stacji Jaworzno Szczakowa. Jak wskazuje poseł Osuch, dzięki modernizacji linii kolejowych nr 62 i 156 pokonanie całej trasy nie powinno jednak przekraczać 70 minut. Byłoby to rozwiązanie o charakterze tymczasowym. Dla dalszego rozwoju naszego regionu niezbędne jest bowiem opracowanie koncepcji i wybudowanie odcinka torów łączącego Olkusz z magistralą E-30 na wysokości Trzebini-Krzeszowic.

Co na to ministerstwo?

Jak wynika z odpowiedzi nadesłanej przez Ministerstwo, uruchomienie przyspieszonego pociągu na wskazanej trasie nawet jako projektu pilotażowego wraz z objęciem go dotacją z budżetu państwa nie jest możliwe w aktualnych realiach prawnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakres oferty przewozowej zamawianej przez ministra właściwego do spraw transportu obejmuje połączenia międzywojewódzkie i międzynarodowe. Organizatorem przewozów o charakterze regionalnym jest zaś samorząd województwa właściwego ze względu na zasięg terytorialny prowadzonych przewozów kolejowych.

- Obsługa tych połączeń leży w gestii przewoźników, którzy realizują je otrzymując na powyższy cel środki z budżetu województwa. Ustawa nie zawiera przepisów, które mogłyby stanowić dla ministra właściwego do spraw transportu podstawę do ingerencji lub dokonywania zmian decyzji regionalnego organizatora kolejowego transportu określonego w rocznym rozkładzie jazdy pociągów - tłumaczy Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Samorząd wojewódzki pracuje nad studium

Ze względu na przebieg trasy, omawiane połączenie obejmowałoby swoim zasięgiem dwa województwa. W takim przypadku konieczne byłoby porozumienia pomiędzy samorządami: małopolskim i śląskim. Małopolscy urzędnicy pracują zaś aktualnie nad przygotowaniem studium wykonalności i budowy trasy kolejowej Olkusz - Kraków. W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel kwotę 1 mln zł. Projekt ten miał być zrealizowany już w zeszłym roku, lecz ze względów proceduralnych realizowany jest dopiero teraz.

Dokument ma określić oficjalne warianty przebiegu trasy, uwzględniające czynniki środowiskowe, ekonomiczne i techniczne. Bazę do jego przygotowania stanowić mają wcześniejsze analizy przeprowadzone przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która rozpatrywała budowę przedmiotowej linii jako fragmentu przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej do Krakowa i Katowic, przy okazji opracowywania Studium Wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości.

Odległa perspektywa

Nadzieje na stworzenie komunikacji kolejowej pomiędzy Srebrnym Grodem i stolicą województwa daje również koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Inwestycja ta ma bowiem wiązać się z rozbudową krajowej sieci kolejowej. W ramach tego projektu planowane jest m.in.: budowa szybkiej linii Kraków – Katowice oraz Małopolsko – Śląskiego węzła transportowego.

- Treść Koncepcji nie definiuje w jednoznaczny sposób utworzenia nowego połączenia kolejowego Olkusz – Kraków. Jednocześnie, ze względu na bliską odległość między Małopolsko – Śląskim węzłem transportowym a Olkuszem, w ramach etapu przygotowawczego zostanie rozważone ujęcie aspektów związanych z poprawą dostępności i powiązania komunikacją kolejową Olkusza i Krakowa – wyjaśnia Andrzej Bittel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

A jakie zdanie naszych Czytelników na ten temat? – Zapraszamy do dyskusji na www.przeglad.olkuski.pl


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.