Uwaga! Utrudnienia w ruchu

Ogłoszenie płatne
Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1090K (od drogi nr 783 Troks - Braciejówka - Jangrot - Trzyciąż) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 783 do drogi wojewódzkiej 794”.

Z terytorialsami bezpieczniej

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.

Apel o pomoc dla pogorzelców z Gorenic!

„W obliczu nieszczęścia liczy się każdy gest solidarności” - zwracamy się z apelem o udzielenie pomocy rodzinie Czarnotów poszkodowanej w wyniku pożaru, który miał miejsce 25.03.2018 r. w Gorenicach - całkowicie spłonął dom wraz ze sprzętem gospodarstwa domowego i rzeczami codziennego użytku. W jednej chwili dwie rodziny zostały pozbawione dachu nad głową.

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na szkolenia:
1.Szkolenie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań 13.11.2017 godz. 9.00 Pokój 203