Sprostowanie

e mailNawiązując do informacji zawartych w artykule pt. „Pozwolenia wkrótce zostaną cofnięte, a góra śmieci wciąż rośnie!” z dnia 16 czerwca 2017 r. informuję, iż zawierał on nieprawdziwe informacje, tj. nieprawdą jest, że w dniu opublikowania artykułu Firma „Inox-Tech” Wojciech Chmielewski była jedną z firm, które zwoziły do Osady tony śmieci.

Wojciech Chmielewski