Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia:
Zasady sporządzania i składania skutecznych korekt deklaracji/zeznań po kontroli podatkowej. Korzyści wynikające z korzystania z prawa do złożenia korekty pokontrolnej. 04.10.2017 godz. 9.00 Pokój 217