Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia:
1.Rozliczanie zaliczek należnych i wpłaconych w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zeznanie roczne - PIT 36 oraz PIT 36 L
27.11.2017 godz. 10.00 Pokój 303

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na szkolenia:

1. Rozliczenie dochodów zagranicznych. 23.10.2017 godz. 10.30 Pokój 102
2. Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej – omówienie poprawności składanych wniosków w CEIDG. 23.10.2017 godz. 12.00 Pokój 207