Remont uzależniony od dotacji

wasze interwencje noweLato to czas drogowych remontów. Nasi Czytelnicy często interweniują w sprawie prowadzonych modernizacji, ale i pytają o zapomniane ich zdaniem drogi. Tak jest na przykład z ul. Mostową w Bukownie.

- Czy burmistrz zainteresuje się w końcu tą drogą? - pytają mieszkańcy za naszym pośrednictwem władze miasta.

- Stan techniczny nie tylko samej nawierzchni, ale też całego korpusu drogi pomiędzy ulicami Borowską i Mostową (nazywaną potocznie „obwodnicą”) od lat znajduje się w obszarze bezpośredniego zainteresowania burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej. Jest to dziś bowiem najbardziej zdegradowany odcinek drogowy w naszym mieście – czytamy w odpowiedzi nadesłanej z Urzędu Miejskiego w Bukownie.

Magistrat informuje, że Biuro Eksperckie Nawierzchni Drogowych z Bolechowic we współpracy z Politechniką Krakowską opracowało na zlecenie Gminy Bukowno ekspertyzę stanu nawierzchni asfaltowej wybudowanej w 2004 roku tzw. „obwodnicy” o długości 1,2 km. Ekspertyzę zlecono, aby ustalić przyczyny licznych uszkodzeń pojawiających się na nawierzchni. W tym celu przeanalizowano dokumentację projektowej; wykonano m. in. analizę kategorii obciążenia ruchem na podstawie pomiarów ruchu, odwierty w konstrukcji nawierzchni i analizę grubości poszczególnych warstw korpusu drogi, badania laboratoryjne dolnych warstw korpusu drogowego w zakresie uziarnienia. Autorzy opracowania zaproponowali naprawę nawierzchni drogi, przede wszystkim z użyciem tzw. geosiatki szklano - węglowej.

- W budżetach miasta Bukowno na 2016 rok oraz na 2017 rok rezerwowane zostały środki finansowe na wykonywanie niezbędnych prac naprawczych na „obwodnicy”, w tym także frezowania nawierzchni w miejscach największych nierówności (lokalnych obniżeń i wyniesień). Obecnie w Referacie Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Miejskiego w Bukownie trwają intensywne prace nad przygotowaniem kompletnej dokumentacji, pozwalającej złożyć wniosek do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie z budżetu państwa gruntownej przebudowy tej drogi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ze względu na szeroki zakres prac i finansową wartość tak dużego zadania do jego realizacji niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych – wyjaśnia sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Termin składania wniosków do tegorocznego naboru upływa 15 września. Jeśli uda się uzyskać dotacje, wówczas remont mógłby zostać zrealizowany w przyszłym roku.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.