"Obwodnica" Bukowna nadal czeka na dotację

 
wasze interwencje nowe- Kiedy wreszcie „obwodnica” Bukowna doczeka się remontu? - pytają mieszkańcy. Chodzi o drogę pomiędzy ul. Mostową i ul. Borowską. Miasto nadal czeka na informacje dotyczące przyznania dofinansowania z budżetu państwa modernizacji zdegradowanego traktu.

Pierwsze interwencje dotyczące remontu tego traktu otrzymaliśmy latem ubiegłego roku. Wówczas magistrat informował na naszych łamach, że Biuro Eksperckie Nawierzchni Drogowych z Bolechowic we współpracy z Politechniką Krakowską opracowało na zlecenie Gminy Bukowno ekspertyzę stanu nawierzchni asfaltowej wybudowanej w 2004 roku tzw. „obwodnicy” o długości 1,2 km. Ekspertyzę zlecono, aby ustalić przyczyny licznych uszkodzeń pojawiających się na nawierzchni. W tym celu przeanalizowano dokumentację projektowej; wykonano m. in. analizę kategorii obciążenia ruchem na podstawie pomiarów ruchu, odwierty w konstrukcji nawierzchni i analizę grubości poszczególnych warstw korpusu drogi, badania laboratoryjne dolnych warstw korpusu drogowego w zakresie uziarnienia. Autorzy opracowania zaproponowali naprawę nawierzchni drogi, przede wszystkim z użyciem tzw. geosiatki szklano – węglowej. W budżetach miasta Bukowno na lata 2016-2018 rezerwowane zostały środki finansowe na wykonywanie niezbędnych prac naprawczych na „obwodnicy”, w tym także frezowania nawierzchni w miejscach największych nierówności (lokalnych obniżeń i wyniesień). 

Władze miasta złożyły wniosek do Wojewody Małopolskiego o dofinansowanie z budżetu państwa gruntownej przebudowy tej drogi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. - Ze względu na szeroki zakres prac i finansową wartość tak dużego zadania do jego realizacji niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych – wyjaśniał w lipcu ub. r. sekretarz miasta Bukowno Marcin Cockiewicz.

Jak sytuacja wygląda dzisiaj? - Procedura wyłonienia wniosków w ramach ubiegłorocznego naboru do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" tzw. „adamczykówek” została wstrzymana na etapie utworzenia w grudnia 2018 roku „Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie– edycja 2018/2019". Na tej liście nasz projekt zajmuje wysokie, dziewiąte miejsce, z dużymi szansami na uzyskanie wnioskowanego dofinansowania. Jednak już w tym roku na szczeblu centralnym zapadła decyzja o włączeniu wniosków dotyczących „adamczykówek” do nowego rządowego programu budowy dróg, Funduszu Dróg Samorządowych. W związku z tym, ewentualne decyzje dotyczące przyznania dofinansowania zadań zgłaszanych do „adamczykówek" zapadną wraz z rozstrzygnięciem konkursu w ramach FDS. Ponieważ do 31 marca br. wciąż jeszcze trwa nabór wniosków do FDS, to na ostateczne decyzje przyjdzie nam pewnie jeszcze poczekać – mówi Marcin Cockiewicz.

Wspomniany Fundusz Dróg Samorządowych to nowy program wsparcia dla samorządów w realizacji drogowych inwestycji. Limit na tego typu zadania w województwie małopolskim wyniesie ponad 298 mln złotych na inwestycje jednoroczne, a na wieloletnie przedsięwzięcia rozpoczęte w tym roku prawie 74 mln złotych na każdy kolejny rok.

Zadania zgłoszone przez samorządy w ramach tzw. „adamczykówek” zostaną zweryfikowane przez wojewodów i dostosowane do kryteriów FDS. Później odbędą się nabory uzupełniające, do wysokości maksymalnego limitu środków określonego dla każdego z województw.

Jak czytamy na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, „(…) dofinansowanie ze środków FDS na zadania powiatowe i gminne będzie uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie będzie mogło wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania. Nowością jest także to, że z FDS możliwe będzie dofinansowanie zadań wieloletnich, co pozwoli na realizację większych inwestycji, które dotychczas były przez samorządy odkładane. Zwiększony został ponadto maksymalny limit dofinansowania dla pojedynczego zadania do 30 mln złotych”.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.