Za wąska ulica? Szerzej nie będzie

wasze interwencje nowe- Ulica Parkowa jest za wąska – po raz kolejny alarmują nasi Czytelnicy. Olkuski magistrat administrujący tą drogą ma w tej kwestii odmienne zdanie.

Przypomnijmy, że już kilka lat temu, na etapie remontu ul. Parkowej mieszkańcy zwracali uwagę, że poszerzenie tego traktu powinno być priorytetem. Gdy do tematu powróciliśmy w 2015 roku, rzecznik Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu przekonywał, że szerokość ulicy jest zgodna z przepisami (5 m), a stara nawierzchnia miała szerokość od 4,60 m do 4,80 m. Już wtedy mogliśmy się też dowiedzieć, że „(…) panuje tendencja do zawężania szerokości dróg w miastach, ponieważ duże szerokości powodują odczucie nadmiernego bezpieczeństwa i zaufania do umiejętności własnych kierowców oraz - w konsekwencji - wzrostu prędkości pojazdów”.
Pod koniec ubiegłego roku jedna z naszych Czytelniczek zaproponowała, by na ulicy wymalować linie pośrodku jezdni, aby kierowcy mieli choć minimalne poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza, gdy z naprzeciwka jedzie ciężarówka. Wówczas magistrat stał na stanowisku, że niczego to nie zmieni, bo od tego droga nie stanie się szersza.

Problem z szerokością ul. Parkowej powrócił, gdy na ulicach miasta pojawiły się nowe autobusy.
- Niektóre trasy przebiegają przez wąską ul. Parkową. Minięcie się tam z nowoczesnym, szerokim autobusem graniczy z cudem. Czy gmina nadal nie ma zamiaru poszerzyć ul. Parkowej w trosce o bezpieczeństwo jej użytkowników? - pyta władz miasta za naszym pośrednictwem zmotoryzowany olkuszanin.

Rzecznik prasowy olkuskiego magistratu Michał Latos jak mantrę powtarza, że nie ma planów poszerzenia ul. Parkowej. Jako jeden z dwóch powodów wymienia brak możliwości poszerzenia. -Jest tam na tyle mało miejsca, że pasów ruchu już szerszych zrobić nie można bez uszczerbku dla prowadzonych mediów oraz możliwości skutecznego odprowadzania wody – twierdzi Michał Latos.

Jaki jest drugi powód? - Urbaniści już od wielu lat powtarzają, że bezpieczeństwu na drogach sprzyjają węższe pasy ruchu zamiast szerszych. Podstawowym efektem węższych pasów jest mniejsza prędkość kierowców na danym odcinku, a co za tym idzie - większe bezpieczeństwo dla uczestników ruchu, zwłaszcza pieszych. Im szersze pasy ruchu, tym większe poczucie bezpieczeństwa kierowców, którzy - niestety - przekładają je na wyższą prędkość. Z tego też powodu we wszystkich nowoczesnych miastach dąży się do zwężania ulic, a nie ich poszerzania. I choć rodzi to pewne protesty wśród kierowców, jest to tendencja raczej nieodwracalna – mówi Michał Latos.

Co Wy na to? Przychylacie się bardziej do do opinii interweniujących mieszkańców czy też stanowiska urzędu?


W związku z przejściem na nową platformę rozpoczęliśmy prace modernizacyjne serwisu. Dodawanie komentarzy zostało zablokowane na czas prac. Zaloguj się lub załóż nowe konto.