"Pieski" wyrok burmistrza

adwokatPo trzech latach zakończyła się sądowa sprawa dotycząca niedopełnienia obowiązków przez olkuskiego burmistrza Dariusza Rzepkę w kwestii bezdomnych zwierząt. Akt oskarżenia wniosła Fundacja Dla Zwierząt „Argos” z siedzibą w Warszawie. Sąd uznał winę burmistrza. Czy wyrok zakończy polityczną karierę włodarza miasta?

Proces toczący się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie dotyczył okresu, gdy w Olkuszu działało jeszcze schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przypomnijmy, że wcześniej sprawa dwukrotnie trafiała do prokuratury i dwukrotnie była umarzana. To pozwoliło Fundacji na wystąpienie do sądu samodzielnie, z subsydiarnym aktem oskarżenia. Burmistrzowi zarzucono, że w latach 2006 – 2009 wydał właścicielowi schroniska „(…) kolejne niezgodne z prawem zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Olkuszu, tj. bez wymaganego określenia obszaru jego działalności (…) oraz bez określania właściwych wymagań jakościowych co do opieki nad zwierzętami (…)”. Drugi zarzut dotyczył sprawowania nieprawidłowego nadzoru nad działalnością schroniska. W akcie oskarżenia podkreślono, że burmistrz w ten sposób pomagał właścicielowi schroniska „(…) w popełnieniu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami oraz przestępstwa ich nieuzasadnionego uśmiercania” .

Po trzech latach procesu zapadł wyrok. Sąd uznał winę burmistrza Rzepki w zakresie działania na szkodę interesu publicznego bądź prywatnego przez przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków. Zgodnie z orzeczeniem Temidy, warunkowo umorzono postępowanie karne na minimalny okres próby jednego roku, uznając, iż stopień społecznej szkodliwości czynu nie jest znaczny.

Zapytany o komentarz do wyroku burmistrz Dariusz Rzepka przypomina, że Fundacja ARGOS kilka lat temu skarżyła zezwolenie na prowadzenie schroniska. Nieco wcześniej zezwolenie to zostało uznane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze za zgodne z przepisami. Fundacja skarżyła także działalność właściciela schroniska, jednak prokurator dwukrotnie umarzał postępowanie.

- Sędzia argumentował m.in., że zezwolenie na prowadzenie schroniska nie powinno być wydane ze względu na rażące uchybienia związane z określeniem obszaru działalności. Gdybyśmy mieli w ten sposób ograniczać działalność terytorialną schroniska, to czy mielibyśmy wówczas prawo oczekiwać, żeby psy z terenu Gminy Olkusz przyjmowało schronisko w Bielsku-Białej, Racławicach pod Miechowem czy - jak obecnie - w Chorzowie? Wyrok sądu dotyczy zezwolenia na prowadzenie schroniska, które wcześniej uzyskało niezbędne pozytywne opinie m. in. Powiatowego Inspektora Weterynarii, sprawującego bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciami tego typu. Ponadto SKO wcześniej uznało decyzję zezwalającą na prowadzenie schroniska za wydaną w myśl obowiązujących przepisów. Drugi stawiany mi zarzut, dotyczący domniemanej pomocy popełnienia przestępstwa, jest bezzasadny. Właścicielowi schroniska sąd przecież nie udowodnił winy, a zatem o pomocy nie może być mowy – komentuje burmistrz Rzepka.

Dariusz Rzepka rozważa odwołanie się od wyroku. Najpierw chce się jednak dokładnie zapoznać z jego uzasadnieniem. Takie orzeczenie sądu, nawet po uprawomocnieniu, nie wpływa na dalsze polityczne działania włodarza miasta. Wyrok nie odbiera mu bowiem biernego prawa wyborczego.

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.