Msza przy ołtarzu polowym

W niedzielę przy ołtarzu polowym w Borach Kwaśniowskich odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny. W nabożeństwie odprawionym przez ks. Marka Plebanka uczestniczyli członkowie Światowego Związku Żołnierzy AK, wierni z parafii Kwaśniów i przedstawiciele samorządu Gminy Klucze: radni, sołtysi oraz wójt Norbert Bień. Przy mszy polowej asystowały poczty sztandarowe – Światowego Związku Żołnierzy AK w Kluczach i Olkuszu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaśniowie.

Zgłaszanie szkód w uprawach rolnych

Szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych należy zgłaszać bezpośrednio do koła łowieckiego. Szkodę należy zgłosić na piśmie - niezwłocznie w ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody w uprawach rolnych, natomiast w ciągu 14 dni od dnia jej powstania w sadach - właściwemu ze względu na miejsce powstania szkody kołu łowieckiemu.

Gmina przyjazna inwestorom

Gmina Klucze została wyróżniona tytułem „Gmina przyjazna inwestorom”. Tytuł został nadany przez Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego oraz Województwo Małopolskie za wspólną pracę na rzecz inwestorów w gminie Klucze w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz wkład w rozwój gospodarczy województwa małopolskiego.

Uroczysta msza św. w Chechle

W Chechle odbyła się msza święta w intencji żołnierzy Armii Krajowej poległych w 1944 roku w pobliskim przysiółku Błojec. Mszę odprawił ks. biskup Grzegorz Kaszak, który przybył do parafii z wizytą kanoniczą oraz z okazji bierzmowania młodych parafian Chechła.