Jubileusz ODL – uroczyście i… rockowo!

W sobotę w Domu Kultury „Papiernik” świętowano jubileusz Ośrodka Działaj Lokalnie w Kluczach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze. Była to okazja do złożenia gratulacji pracownikom i zarządowi ODL, a z drugiej strony, statuetki z podziękowaniami za wsparcie i realizowane projekty otrzymali przedstawiciele samorządu i stowarzyszeń. Jubileusz uświetnił mocny, rockowy występ zespołu „Eder” z Chrzanowa.

Brat papieża patronem szpitala

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu uzyskał zgodę na nadanie placówce imienia Edmunda Wojtyły. Patron szpitala był lekarzem i starszym bratem Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.

102 lata świętował mieszkaniec Chechła

Taka okazja nie zdarza się często. Pan Stanisław Kulawik z Chechła obchodził 15 marca 102 urodziny, świętując tę rocznicę w gronie rodziny i znajomych z sąsiedztwa. Jubilata odwiedził również Wójt Gminy Klucze Norbert Bień, składając życzenia wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Barbarą Kocjan. Życzenia urodzinowe złożyła również sołtys Chechła i radna Gminy Klucze Maria Sierka.

Statuetka „Równych Szans”– Gmina Klucze laureatem konkursu


Gmina Klucze została laureatem IX edycji ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans. Gmina została nagrodzona za podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”.

Wyróżnienia za działalność na rzecz społeczeństwa i samorządu

Wójt Norbert Bień wręczył złote i srebrne wpinki z herbem Gminy Klucze osobom, które podejmowały działania na rzecz dobra społecznego i rozwoju wspólnoty samorządowej. W gronie dwudziestu pięciu wyróżnionych znaleźli się sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, przedsiębiorcy i osoby związane z działalnością kulturalną.