Opłaty za śmieci niższe dla rodzin wielodzietnych i osób mniej zamożnych

kosz3Ogłoszenie UMiG Olkusz
Od 1 kwietnia rodziny wielodzietne oraz osoby mniej zamożne, które prowadzą segregację odpadów, będą mogły skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych. Będzie ona niższa o 2,5 zł. Inicjatywa burmistrza Romana Piaśnika spotkała się ze zrozumieniem olkuskiej Rady Miejskiej, która przegłosowała zaproponowane zmiany na ostatniej sesji. Warto zaznaczyć, że Gmina Olkusz jest pierwszą w okolicy gminą, która zdecydowała się na obniżenie cen śmieci dla mieszkańców potrzebujących wsparcia. 

- Udało nam się tak skalkulować wszystkie koszty, żeby móc zaoferować zniżki dla rodzin, które podjęły się trudu wychowywania przynajmniej trójki dzieci, a także dla tych mieszkańców, których dochody są najniższe i każdego miesiąca muszą skrupulatnie liczyć się z wydatkami – komentuje Roman Piaśnik, burmistrz Olkusza.

Obowiązujące od 2013 roku przepisy dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania stałej opłaty związanej z odbiorem śmieci. System powinien się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wpłaty mieszkańców mają być równoważne wydatkom gminy, związanym z odbiorem odpadów, prowadzeniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, edukacją ekologiczną i kosztami administracyjnymi. Dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce uniknięto podnoszenia opłat za odbiór śmieci od mieszkańców gminy Olkusz do 2017 roku. Sytuacja diametralnie zmieniła się we wrześniu ubiegłego roku po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na odbiór śmieci. Zaproponowana najniższa oferta nie pozostawiła złudzeń – zasada samofinansowania się systemu gospodarowania odpadami komunalnymi może zostać zachowana wyłącznie poprzez podniesienie opłat. Obecnie wynoszą one 9,5 zł za odpady segregowane i 16,50 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.

- Była to trudna decyzja dla Rady Miejskiej w Olkuszu, którą odpowiedzialnie trzeba było podjąć. W przeciwnym wypadku moglibyśmy mieć problem z zachowaniem ciągłości i dotychczasowej jakości usług odbioru odpadów komunalnych. Już wtedy wiedziałem, że potrzebna będzie pomoc tym mieszkańcom, których wzrost opłat dotknie najbardziej – komentuje Roman Piaśnik.

By skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów segregowanych, należy ponownie wypełnić deklarację, wybierając podstawę prawną do udzielenia zwolnienia. Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi spełniać m.in. jeden z dwóch warunków:

-średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekroczył kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
-na terenie nieruchomości zamieszkują mieszkańcy posiadający Kartę Dużej Rodziny lub spełniają warunki dla rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Nową deklarację wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia należy złożyć jak dotychczas – w punkcie podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu. Mieszkańcy budynków wielolokalowych (bloków), chcący ubiegać się o zwolnienie, muszą ten fakt zgłosić Zarządcy, który w ich mieniu dokona niezbędnych formalności. Zwolnienie przysługuje od miesiąca następującego po złożeniu nowej deklaracji.

Deklaracja wraz z wnioskiem o udzielenie zwolnienia będą dostępne do pobrania od 1 kwietnia na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu www.umig.olkusz.pl.

UMiG Olkusz

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin. font-weight: bold; padding: 10px;
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usługi ”dodaj komentarz” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!