Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

roman piasnikOgłoszenie UMiG Olkusz
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli cztery lata temu sprawiło, że mam zaszczyt pełnić funkcję burmistrza mojego rodzinnego miasta i gminy. Z całego serca Państwu za to dziękuję. Dziękuję również za wszystkie spotkania i okazaną życzliwość.

Mam wielką nadzieję, że nie zawiodłem Państwa oczekiwań, a obrany przez nas kierunek zmian jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców Gminy Olkusz. Czuję się w obowiązku, by – u progu nowych wyzwań - rozliczyć się przed Państwem z ostatnich lat sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Minione cztery lata były czasem intensywnej pracy i zmian w wielu dziedzinach naszego lokalnego życia. Na olkuskich osiedlach, w sołectwach i w centrum miasta przeprowadzonych zostało kilkaset inwestycji, które były wyczekiwane latami. Godny podkreślenia jest fakt, że nie doszło do prognozowanej wcześniej podwyżki cen wody. Wręcz przeciwnie - cena wody pierwszy raz od 20 lat została obniżona. Kolejny rok z rzędu nie wzrósł podatek od nieruchomości, a podatek od środków transportu został obniżony.

Wiele satysfakcji daje mi fakt, że udało się podjąć wielomilionowe inwestycje nie zaciągając żadnego kredytu. Wręcz przeciwnie - sukcesywnie spłacany jest dług zaciągnięty w poprzednich kadencjach. Kiedy obejmowałem urząd burmistrza, zadłużenie Gminy Olkusz wynosiło 45,5 mln zł. W grudniu zadłużenie to wyniesie 18,5 mln zł mniej.

Bardzo zależało mi na tym, żeby praca olkuskiego samorządu była dla wszystkich przejrzysta, a mieszkańcy mieli realny wpływ na podejmowane decyzje. Cztery edycje Budżetu Obywatelskiego, liczne konsultacje i spotkania z mieszkańcami, upublicznione nagrania z sesji Rady Miejskiej oraz bieżąca informacja o pracy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu są w moim odczuciu współczesnym wyrazem idei “Nic o nas bez nas”.

Żywię nadzieję, że spacerując olkuskimi ulicami, korzystając z miejskiej infrastruktury, odwiedzając szkoły, przedszkola, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i sportowych, widzą Państwo zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach.

Ze sprawozdaniem z najważniejszych działań i osiągnięć mijającej kadencji będą się Państwo mogli zapoznać w specjalnym wydaniu “Kwartalnika Gminy Olkusz”. Już dzisiaj zachęcam do uważnej lektury.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy
Roman Piaśnik

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018

1

Dla Mieszkańców
• obniżka cen wody
• obniżenie podatku od środków transportu
• zniżka za śmieci dla rodzin wielodzietnych i objętych pomocą OPS
• podatek od nieruchomości bez zmian od 2015 roku
• dopłaty do wymiany pieców
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego - uwolnienie terenów budowlanych
• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
• budowa mieszkań socjalnych
• placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów
• powrót Punktu Obsługi Klienta PGNiG oraz Tauronu

Społeczeństwo obywatelskie
• 4 edycje Budżetu Obywatelskiego
• inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
• głosowania imienne na sesji Rady Miejskiej i nagrania z głosowań
• Rady Gminne: Młodzieżowa, Seniorów, Gospodarcza, Sportu
• bieżąca informacja o działalności samorządu

2

Troska o zabytki
• prace na zamku w Rabsztynie
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo) i podziemna trasa turystyczna w olkuskim ratuszu
• renowacja budynku magistratu
• renowacja kapliczek i miejsc pamięci
• iluminacja zabytkowego centrum
• prace archeologiczne
• dofinansowania dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Osiedla mieszkaniowe
• setki nowych miejsc parkingowych
• place zabaw
• siłownie pod chmurką
• remonty dróg
• wiaty na kontenery

Sołectwa Gminy Olkusz
• remonty dróg
• drogi transportu rolnego
• remonty strażnic OSP
• modernizacje szkół
• nowe miejsca rekreacyjne (place zabaw, siłownie pod chmurką, altany)

3

Sport i rekreacja
• rewitalizacja Czarnej Góry (w trakcie)
• nowe boiska sportowe
• lodowisko na rynku
• remont basenu na Czarnej Górze
• liczne zawody i imprezy sportowe
• siłownie plenerowe
• dotacje dla klubów sportowych

Finanse Gminy Olkusz
• regularna spłata zadłużenia (grudzień 2015 - 45,5 mln zł, grudzień 2018 - 27 mln zł)
• brak nowych kredytów

Fundusze Unijne i inne
• 40 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych na zadania o wartości 70 mln zł
• realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - dofinansowanie do 18 zadań (m.in. stadion na Czarnej Górze, Dolinka na Osiedlu Młodych, teren wokół MOK i Starego Cmentarza)
• dofinansowanie do licznych projektów społecznych i aktywizujących
• środki zewnętrzne na edukację
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo i podziemia ratusza)

Komunikacja publiczna
• inicjatywa wspólnego zakupu nowych autobusów dla ZKG KM za kwotę 28 mln zł (19,4 mln ze środków UE)
• obniżka cen biletów
• reorganizacja w ZKG KM
• nowe przystanki i wiaty autobusowe

Dla Seniorów
• Powołanie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
• Wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora
• Utworzenie Dziennego Domu Seniora (z Caritas)
• Rozwój działalności Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Wprowadzenie Karty Seniora
• Dzień Seniora i Senioralia
• Koperta Życia
• Skrzynka kontaktowa ORS

Nagrody dla Gminy Olkusz
• Nagroda Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa
• Świetlna stolica Małopolski w konkursie “Świeć się z Energą”
• 3. miejsce w „Konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce” (Polska Organizacja Turystyczna)
• Nagroda w konkursie “Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne”
• 1. miejsce w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” (Zederman)
• Wyróżnienie w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” (Osiek)
• Nagroda w konkursie “Budowniczy Polskiego Sportu”

Imprezy cykliczne m. in.
• Święto Srebra i Jarmark Rękodzieła
• Tour de Pologne
• Bieg Srebrna Dziesiątka
• Spacery Historyczne
• Imprezy na rynku - kino plenerowe, koncerty, animacje
• Imprezy na lodowisku
• Silver Games
• Europejskie Dni Dziedzictwa
• Turniej Rycerski w Rabsztynie
• Wigilia Mieszkańców
• Powitanie Nowego Roku
• Inauguracja Sezonu Turystycznego

Czystość i estetyka
• wzmożony nadzór nad czystością ulic i terenów miejskich
• nowe zagospodarowanie zieleni miejskiej i kwiatów
• wiaty na śmieci na osiedlach mieszkaniowych
• zdrój uliczny z wodą i kurtyny wodne
• nowa iluminacja świąteczna
• miejski telebim
• toalety publiczne
• nowe witacze na rogatkach

Rozwój gospodarczy
• powołanie Rada Gospodarczej
• nowi inwestorzy w Strefie Aktywności Gospodarczej
• Nagroda Trojak Olkuski dla Przedsiębiorców
• współpraca z przedsiębiorcami
• współpraca ze środowiskiem akademickim (AWSB)
• Biznesowe Czwartki
• niższe opłaty od środków transportu
• zwolnienia z podatku od nieruchomości
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

4

Edukacja i wychowanie
• przygotowanie szkół i kadry do reformy
• zwiększenie wydatków na oświatę
• inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach
• wydłużenie czasu pracy przedszkoli i świetlic
• nowe oddziały w przedszkolach
• wzrost liczby bezpłatnych zajęć dodatkowych
• dodatkowa opieka logopedyczna, zajęcia hipoterapii, w salach do terapii integracji sensorycznej
• wymiana międzynarodowa
• udział w projektach edukacyjnych
• nowoczesne wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach
• zakup interaktywnych pomocy naukowych i komputerów
• trzy oddziały sportowe
• nowe gabinety lekarskie
• doposażenie placów zabaw
• nowe boiska sportowe
• gimnastyka korekcyjna w szkołach wiejskich
• oczyszczacze powietrza w przedszkolach
• darmowa komunikacja miejska w okresie ferii
• bezpłatny transport dla uczniów niepełnosprawnych i specjalistyczna opieka
• zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji i ferii
• dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

Zmiany w Urzędzie
• racjonalizacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne
• remont w środku i na zewnątrz budynku
• obsługa klienta na wysokim poziomie potwierdzona certyfikatem “Przyjazny Urząd”
• praca urzędników w terenie
• skrócenie czasu załatwiania wielu typów spraw
• wydłużone godziny pracy kasy
• możliwość płacenia kartą w kasie

Bezpieczeństwo i zdrowie
• remonty strażnic OSP
• zakup nowego sprzętu ratowniczego dla OSP
• wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji
• kontrole jakości spalanego wsadu w piecach
• programy profilaktyczne i zdrowotne

* Szczegółowe sprawozdanie w najbliższym Kwartalniku Gminy Olkusz

Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników. Przegląd Olkuski nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Komentarze obraźliwe, szkalujące i naruszające ogólnie przyjęte normy współżycia społecznego będą usuwane. Prosimy o rozwagę w formułowaniu wypowiedzi. Chcielibyśmy, żeby dyskusja była rzeczowa i pożyteczna dla innych internautów. Zastrzegamy sobie możliwość usuwania komentarzy, których forma i treść znacznie odbiegają od tematu artykułu, przyjętej etykiety internetowej oraz naszego regulaminu. Jako redakcja szanujemy wolność i swobodę wypowiedzi, ale cenimy sobie również dbałość o kulturę języka
UWAGA: jeśli chcesz zamieszczać komentarze pod własnym imieniem i nazwiskiem musisz się zarejestrować. Rejestracja i używanie awatarów zapobiega także podszywaniu się innych internautów pod wybrany przez Ciebie nick. Komentarze użytkowników ukazują się w czasie rzeczywistym. Zachęcamy do zgłaszania administratorowi komentarzy naruszających regulamin. font-weight: bold; padding: 10px;
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usługi ”dodaj komentarz” na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat 6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne
Apelujemy do naszych Czytelników o zamieszczanie przemyślanych komentarzy. Administrator portalu ma obowiązek udostępnić organom państwowym na ich wniosek dane użytkowników zamieszczających groźby karalne, komentarze obraźliwe bądź naruszające dobra osobiste. Nasz portal pozwala na dodawanie komentarzy bez rejestracji apelujemy jednak o niewykorzystywanie "pozornej" anonimowości do obrażania innych osób.
NIE HEJTUJĘ, BO SZANUJĘ !!!