Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,

roman piasnikOgłoszenie UMiG Olkusz
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
Zaufanie, jakim mnie Państwo obdarzyli cztery lata temu sprawiło, że mam zaszczyt pełnić funkcję burmistrza mojego rodzinnego miasta i gminy. Z całego serca Państwu za to dziękuję. Dziękuję również za wszystkie spotkania i okazaną życzliwość.

Mam wielką nadzieję, że nie zawiodłem Państwa oczekiwań, a obrany przez nas kierunek zmian jest odpowiedzią na realne potrzeby mieszkańców Gminy Olkusz. Czuję się w obowiązku, by – u progu nowych wyzwań - rozliczyć się przed Państwem z ostatnich lat sprawowania urzędu Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz.

Minione cztery lata były czasem intensywnej pracy i zmian w wielu dziedzinach naszego lokalnego życia. Na olkuskich osiedlach, w sołectwach i w centrum miasta przeprowadzonych zostało kilkaset inwestycji, które były wyczekiwane latami. Godny podkreślenia jest fakt, że nie doszło do prognozowanej wcześniej podwyżki cen wody. Wręcz przeciwnie - cena wody pierwszy raz od 20 lat została obniżona. Kolejny rok z rzędu nie wzrósł podatek od nieruchomości, a podatek od środków transportu został obniżony.

Wiele satysfakcji daje mi fakt, że udało się podjąć wielomilionowe inwestycje nie zaciągając żadnego kredytu. Wręcz przeciwnie - sukcesywnie spłacany jest dług zaciągnięty w poprzednich kadencjach. Kiedy obejmowałem urząd burmistrza, zadłużenie Gminy Olkusz wynosiło 45,5 mln zł. W grudniu zadłużenie to wyniesie 18,5 mln zł mniej.

Bardzo zależało mi na tym, żeby praca olkuskiego samorządu była dla wszystkich przejrzysta, a mieszkańcy mieli realny wpływ na podejmowane decyzje. Cztery edycje Budżetu Obywatelskiego, liczne konsultacje i spotkania z mieszkańcami, upublicznione nagrania z sesji Rady Miejskiej oraz bieżąca informacja o pracy Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu są w moim odczuciu współczesnym wyrazem idei “Nic o nas bez nas”.

Żywię nadzieję, że spacerując olkuskimi ulicami, korzystając z miejskiej infrastruktury, odwiedzając szkoły, przedszkola, uczestnicząc w imprezach kulturalnych i sportowych, widzą Państwo zmiany, jakie nastąpiły w ostatnich latach.

Ze sprawozdaniem z najważniejszych działań i osiągnięć mijającej kadencji będą się Państwo mogli zapoznać w specjalnym wydaniu “Kwartalnika Gminy Olkusz”. Już dzisiaj zachęcam do uważnej lektury.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy
Roman Piaśnik

PODSUMOWANIE KADENCJI 2014-2018

1

Dla Mieszkańców
• obniżka cen wody
• obniżenie podatku od środków transportu
• zniżka za śmieci dla rodzin wielodzietnych i objętych pomocą OPS
• podatek od nieruchomości bez zmian od 2015 roku
• dopłaty do wymiany pieców
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego - uwolnienie terenów budowlanych
• dopłaty do przydomowych oczyszczalni ścieków
• budowa mieszkań socjalnych
• placówki wsparcia dziennego dla dzieci, młodzieży i seniorów
• powrót Punktu Obsługi Klienta PGNiG oraz Tauronu

Społeczeństwo obywatelskie
• 4 edycje Budżetu Obywatelskiego
• inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców
• głosowania imienne na sesji Rady Miejskiej i nagrania z głosowań
• Rady Gminne: Młodzieżowa, Seniorów, Gospodarcza, Sportu
• bieżąca informacja o działalności samorządu

2

Troska o zabytki
• prace na zamku w Rabsztynie
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo) i podziemna trasa turystyczna w olkuskim ratuszu
• renowacja budynku magistratu
• renowacja kapliczek i miejsc pamięci
• iluminacja zabytkowego centrum
• prace archeologiczne
• dofinansowania dla właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków

Osiedla mieszkaniowe
• setki nowych miejsc parkingowych
• place zabaw
• siłownie pod chmurką
• remonty dróg
• wiaty na kontenery

Sołectwa Gminy Olkusz
• remonty dróg
• drogi transportu rolnego
• remonty strażnic OSP
• modernizacje szkół
• nowe miejsca rekreacyjne (place zabaw, siłownie pod chmurką, altany)

3

Sport i rekreacja
• rewitalizacja Czarnej Góry (w trakcie)
• nowe boiska sportowe
• lodowisko na rynku
• remont basenu na Czarnej Górze
• liczne zawody i imprezy sportowe
• siłownie plenerowe
• dotacje dla klubów sportowych

Finanse Gminy Olkusz
• regularna spłata zadłużenia (grudzień 2015 - 45,5 mln zł, grudzień 2018 - 27 mln zł)
• brak nowych kredytów

Fundusze Unijne i inne
• 40 mln zł pozyskanych środków zewnętrznych na zadania o wartości 70 mln zł
• realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji - dofinansowanie do 18 zadań (m.in. stadion na Czarnej Górze, Dolinka na Osiedlu Młodych, teren wokół MOK i Starego Cmentarza)
• dofinansowanie do licznych projektów społecznych i aktywizujących
• środki zewnętrzne na edukację
• rewitalizacja kwartału królewskiego (dawne starostwo i podziemia ratusza)

Komunikacja publiczna
• inicjatywa wspólnego zakupu nowych autobusów dla ZKG KM za kwotę 28 mln zł (19,4 mln ze środków UE)
• obniżka cen biletów
• reorganizacja w ZKG KM
• nowe przystanki i wiaty autobusowe

Dla Seniorów
• Powołanie Gminnej Rady Seniorów w Olkuszu
• Wprowadzenie Olkuskiej Karty Seniora
• Utworzenie Dziennego Domu Seniora (z Caritas)
• Rozwój działalności Olkuskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• Wprowadzenie Karty Seniora
• Dzień Seniora i Senioralia
• Koperta Życia
• Skrzynka kontaktowa ORS

Nagrody dla Gminy Olkusz
• Nagroda Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa
• Świetlna stolica Małopolski w konkursie “Świeć się z Energą”
• 3. miejsce w „Konkursie na najlepsze centrum informacji turystycznej w Polsce” (Polska Organizacja Turystyczna)
• Nagroda w konkursie “Najpiękniejsze Miasto Tour de Pologne”
• 1. miejsce w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2018” (Zederman)
• Wyróżnienie w Konkursie „Niezwykła Małopolska Wieś 2017” (Osiek)
• Nagroda w konkursie “Budowniczy Polskiego Sportu”

Imprezy cykliczne m. in.
• Święto Srebra i Jarmark Rękodzieła
• Tour de Pologne
• Bieg Srebrna Dziesiątka
• Spacery Historyczne
• Imprezy na rynku - kino plenerowe, koncerty, animacje
• Imprezy na lodowisku
• Silver Games
• Europejskie Dni Dziedzictwa
• Turniej Rycerski w Rabsztynie
• Wigilia Mieszkańców
• Powitanie Nowego Roku
• Inauguracja Sezonu Turystycznego

Czystość i estetyka
• wzmożony nadzór nad czystością ulic i terenów miejskich
• nowe zagospodarowanie zieleni miejskiej i kwiatów
• wiaty na śmieci na osiedlach mieszkaniowych
• zdrój uliczny z wodą i kurtyny wodne
• nowa iluminacja świąteczna
• miejski telebim
• toalety publiczne
• nowe witacze na rogatkach

Rozwój gospodarczy
• powołanie Rada Gospodarczej
• nowi inwestorzy w Strefie Aktywności Gospodarczej
• Nagroda Trojak Olkuski dla Przedsiębiorców
• współpraca z przedsiębiorcami
• współpraca ze środowiskiem akademickim (AWSB)
• Biznesowe Czwartki
• niższe opłaty od środków transportu
• zwolnienia z podatku od nieruchomości
• zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

4

Edukacja i wychowanie
• przygotowanie szkół i kadry do reformy
• zwiększenie wydatków na oświatę
• inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach
• wydłużenie czasu pracy przedszkoli i świetlic
• nowe oddziały w przedszkolach
• wzrost liczby bezpłatnych zajęć dodatkowych
• dodatkowa opieka logopedyczna, zajęcia hipoterapii, w salach do terapii integracji sensorycznej
• wymiana międzynarodowa
• udział w projektach edukacyjnych
• nowoczesne wyposażenie pracowni przyrodniczych w szkołach
• zakup interaktywnych pomocy naukowych i komputerów
• trzy oddziały sportowe
• nowe gabinety lekarskie
• doposażenie placów zabaw
• nowe boiska sportowe
• gimnastyka korekcyjna w szkołach wiejskich
• oczyszczacze powietrza w przedszkolach
• darmowa komunikacja miejska w okresie ferii
• bezpłatny transport dla uczniów niepełnosprawnych i specjalistyczna opieka
• zajęcia opiekuńcze w czasie wakacji i ferii
• dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych

Zmiany w Urzędzie
• racjonalizacja zatrudnienia i zmiany organizacyjne
• remont w środku i na zewnątrz budynku
• obsługa klienta na wysokim poziomie potwierdzona certyfikatem “Przyjazny Urząd”
• praca urzędników w terenie
• skrócenie czasu załatwiania wielu typów spraw
• wydłużone godziny pracy kasy
• możliwość płacenia kartą w kasie

Bezpieczeństwo i zdrowie
• remonty strażnic OSP
• zakup nowego sprzętu ratowniczego dla OSP
• wspólne patrole Straży Miejskiej i Policji
• kontrole jakości spalanego wsadu w piecach
• programy profilaktyczne i zdrowotne

* Szczegółowe sprawozdanie w najbliższym Kwartalniku Gminy Olkusz


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.