Dojechaliśmy do autostrady inwestycji. Trzy lata kadencji - podsumowanie

starosta paweł piasny 800dpiOGŁOSZENIE STAROSTY OLKUSKIEGO
Szanowni Państwo, minął trzeci rok obecnej kadencji Rady Powiatu, mija także trzeci rok jak piastuję zaszczytne stanowisko Starosty Olkuskiego. Wzorem lat ubiegłych czuję się w obowiązku, by przedstawić sprawozdanie za ten okres.

Początek nie był łatwy, na szczęście to już historia

Poprzednie kadencje nie były szczęśliwe dla naszego powiatu. Ogromne zadłużenie, przerost zatrudnienia, nietrafione inwestycje, ogromne koszty funkcjonowania to główne przyczyny, które spowodowały, że Powiat Olkuski niemal zbankrutował. Nasza sytuacja finansowa była beznadziejna, jedna z najgorszych w całej Polsce. Stąd decyzja u schyłku poprzedniej kadencji, by wprowadzić program oszczędnościowy, który pozwolił wyjść na prostą naszemu powiatowi. Ostatnie lata to czas poszukiwania oszczędności, czas podejmowania trudnych i emocjonalnych decyzji, czas wytężonej pracy.
Dzięki determinacji i wsparciu radnych Rady Powiatu dzisiaj mogę zaprezentować efekty tej pracy, efekty podjętych decyzji i ambitne plany.

Dwadzieścia pięć milionów spłaconych kredytów

Największym wyzwaniem tej kadencji jest obsługa ogromnego zadłużenia odziedziczonego po poprzednikach. Zadłużenie powiatu wynosiło ponad 40 milionów złotych, dzisiaj wynosi niewiele ponad 19 milionów. Plan na koniec kadencji zakładał 13 milionów złotych. Piszę w czasie przeszłym, ponieważ nie zostanie on zrealizowany z powodu nie dotrzymania warunków umowy przez Burmistrza Romana Piaśnika, ale o szczegółach w dalszej części tekstu.

Spłaciliśmy ponad dwadzieścia jeden milionów pln kredytów, a na odsetki na obsługę tego zadłużenia wydaliśmy niemal cztery miliony pln! W sumie ponad dwadzieścia pięć milionów złotych! Zwracam w tym miejscu uwagę, że na spłatę tej ogromnej kwoty nie zaciągnęliśmy nowych kredytów i nie sprzedaliśmy ani kawałka gruntu. Całą tę kwotę uzbieraliśmy ze swoich, zaoszczędzonych środków. Niestety zamiast przeznaczyć ją na inwestycje i podnoszenie warunków życia na terenie powiatu, oddaliśmy ją bankom. Kolejny raz sprawdza się maksyma „pożyczasz cudze, oddajesz swoje”.

starostwo 3 lata 600
By zobrazować o jakich pieniądzach mówimy, przytoczę poniżej kilka przykładów co za te pieniądze moglibyśmy zrobić:

• Przy obecnych cenach robót oraz modelu współpracy z gminami gruntownie przebudowalibyśmy ok. 50 km dróg - w tej kadencji przebudujemy i wyremontujemy 60 km dróg - czyli razem przebudowanych mogłoby być ponad 100 km dróg!
• Ta kwota w zupełności zaspokoiłaby potrzeby budowy chodników na terenie powiatu.
• Wybudowalibyśmy przy jednej z naszych szkół kryty basen z prawdziwego zdarzenia i zostałoby jeszcze na centrum odnowy biologicznej, itp.
• Moglibyśmy wybudować kilka pełnowymiarowych sal gimnastycznych.
• Za te pieniądze gruntownie wyremontowalibyśmy wszystkie nasze szkoły oraz budynki urzędu.
• Na terenie każdej gminy moglibyśmy wybudować całoroczne lodowiska.
• Dwadzieścia pięć milionów, to co najmniej 35 nowych w pełni wyposażonych średnich samochodów strażackich.
• To także 400 nowych radiowozów policyjnych

Powyższych przykładów mógłbym przywołać wiele, w tym zestawieniu chciałem zobrazować Państwu co nam „przeszło koło nosa” i już się nie wróci.

Trzydzieści pięć milionów na inwestycje

Trzy lata obecnej kadencji to nie tylko spłata zadłużenia. W tym czasie na inwestycje, remonty, programy wydaliśmy trzydzieści pięć milionów złotych. Te pieniądze m.in. zostały wydane:

• W zakresie infrastruktury drogowej, to m.in. przebudowa dróg w: Witeradowie, Kąpielach, Miechówce i Porębie, Cieślinie, Kwaśniowie, Bukownie ; remonty dróg w ramach tzw. "powodziówek"; budowa chodników i utwardzanie poboczy. W sumie wydano na ten cel niemal dwadzieścia sześć milionów złotych.
• Jesteśmy w trakcie realizacji potężnego zadania jakim jest przebudowa drogi Troks – Trzyciąż. Przetarg został już rozstrzygnięty, umowa podpisana, a wykonawca lada dzień powinien wejść na plac budowy. Wartość zadania to niemal piętnaście milionów złotych.
• Zakupy sprzętu i wyposażenia do Zarządu Drogowego: koparko – ładowarki, traktory, samochody brygadowe, kosiarki, pługi do odśnieżania, zamiatarka, przyczepy, zbiorniki na paliwo, itp. Na ten cel wydano niemal trzy miliony złotych.
• Szkoły - po latach zaniechań i braku nakładów remontowych założyliśmy, że nasze szkoły średnie muszą odzyskać swój blask i być atrakcyjnym miejscem nauczania dla młodzieży nie tylko z naszego powiatu. W ostatnich trzech latach na ten cel przeznaczyliśmy ok. pięć milionów złotych. Pieniądze te zostały wydane na remonty w szkołach, wyposażenie sal lekcyjnych, monitoring, remont nawierzchni utwardzonych, czy wreszcie ambitny plan jakim jest wybudowanie przy każdej naszej szkole nowoczesnego, wielofunkcyjnego boiska.
• DPS - wydaliśmy kilkaset tysięcy na modernizację, remont i dostosowanie do m.in. przepisów ppoż. tej placówki.
• Starostwo Powiatowe - rozpoczęliśmy długo oczekiwany remont samego budynku jak i jego najbliższego otoczenia, wymieniamy na bieżąco instalacje, niemal wszystkie stanowiska zostały wyposażone w nowe komputery, kupujemy nowe serwery, zracjonalizowaliśmy zakupy materiałów biurowych, wymieniliśmy posiadany tabor samochodowy, zakupiliśmy nowe serwery i dziesiątki innych spraw; od roku działa nowy Wydział Komunikacji. Wszystko to dla usprawnienia pracy i obsługi naszych mieszkańców.

Autorski program „Posadź swoje drzewo” i „Zostań bartnikiem”

Jako pierwszy powiat w Polsce wprowadziliśmy autorski program rzeczywistego dbania o poprawę środowiska naturalnego. Ideą tego programu jest odtworzenie sadów i pozyskiwanie własnych owoców ze staropolskich odmian jabłoni oraz innych drzew owocowych. Przekazaliśmy mieszkańcom powiatu olkuskiego niemal 8 tysięcy sadzonek jabłoni /m.in. szara i złota reneta, malinowa, kosztela/, wiśni oraz lipy drobnolistnej. Na przyszły rok wstępnie zarezerwowane mamy kolejnych 5 tysięcy sadzonek. Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie tym programem i zapewniam, że będzie on kontynuowany do czasu, dopóki będzie zapotrzebowanie na sadzenie drzew.
Naturalnie kolejnym krokiem było zadbanie o pszczoły i wzrost populacji tych owadów na naszym terenie. Uruchomiliśmy program „Zostań bartnikiem”. W tym roku pilotażowo przekazaliśmy 40 uli z rodzinami i z tzw. pakietem startowym. Bardzo nas cieszy fakt, że wszystkie obdarowane osoby stanęły na wysokości zadania i z prawdziwym zaangażowaniem i troską objęły podarowane pszczele rodziny i za to w tym miejscu z całego serca dziękuję. Niemniej jednak na przyszły rok planujemy przekazać minimum 100 zasiedlonych uli. Wiem, że ta liczba nie zaspokoi wszystkich chętnych. Niestety możliwości pozyskania rodzin pszczelich są ograniczone. Stąd decyzja o kontynuacji tego programu w latach następnych, aż do „wyczerpania” zainteresowania.
Cały czas lista dotycząca pszczół jest otwarta i można się na nią wpisywać. Pozwoli nam to na określenie zapotrzebowania na lata następne. Serdecznie zapraszam do skorzystania także z tego programu.

Inne, jednak nie mniej ważne

W tym czasie podjęliśmy wiele decyzji, które dzisiaj przynoszą wymierne efekty.

• Zracjonalizowaliśmy sieć szkół średnich. Powodem tego nie była chęć ograniczenia oferty edukacyjnej, a dostosowanie się do demografii, która przez najbliższych dziesięć lat będzie nieubłagana. Jeszcze kilka lat temu chętnych do klas pierwszych było średnio 1 500 uczniów, dzisiaj to niewiele ponad 1000 uczniów, a już za chwilę liczba ta spadnie poniżej 1000 uczniów. Nie było innego wyjścia, jak odważnie zmierzyć się z tym problemem. Dzięki podjętym decyzjom, dzisiaj podejmujemy wyzwanie i z roku na rok zwiększamy nakłady na inwestycje i remonty w istniejących placówkach oświatowych.
• Po likwidacji szkół pozostały niezagospodarowane nieruchomości. Najłatwiej i najprościej byłoby ten majątek sprzedać, jednak nie poszliśmy tą drogą. Przyjęliśmy zasadę, że nie będziemy wyprzedawać naszego majątku. Nie pozostawiliśmy tych budynków i nieruchomości na pastwę losu, by niszczały i zostały zdewastowane. Wszystkie zostały zagospodarowane i dalej będą służyć naszym mieszkańcom, choć w innej formule.
• Powołaliśmy do funkcjonowania wspólne centrum obsługi księgowej dla wszystkich placówek oświatowych. Referat ten działa w budynku Starostwa.
• Powołaliśmy do funkcjonowania wspólną obsługę księgową dla placówek pomocy społecznej, które działa w strukturze PCPR.
• Zleciliśmy prowadzenie ŚDS podmiotowi zewnętrznemu.
• Zlikwidowaliśmy OTUDiM w Jeżowce i użyczyliśmy budynek gminie Wolbrom wypełniając obietnicę złożoną mieszkańcom tego sołectwa.
• Wprowadziliśmy jako jedni z pierwszych możliwość płatności kartą i telefonem.
• Udostępniliśmy darmową usługę SISMS informującą o zagrożeniach.
• Udostępniliśmy darmowy plac postojowy w centrum Olkusza, koło "Ekonomika".
• Byliśmy inicjatorem podpisania porozumienia na opracowanie koncepcji połączenia DK94 z A4.
• Pomogliśmy powołać największe LGD w Małopolsce.
• Wynegocjowaliśmy dla olkuskiego szpitala kwotę niemal 8 milionów ze środków europejskich na remonty i inwestycje.
• Zakupiliśmy nowe łóżka dla szpitala.
• Uregulowaliśmy umowy łączące powiat ze spółką dzierżawiącą szpital.
• Kontynuujemy program szczepień m.in. na grypę, HPV.
• Dzięki współpracy i porozumieniu na posiedzeniach Subregionu Małopolski Zachodniej, zarówno powiat jak i nasze gminy uzyskują dziesiątki milionów złotych.
• Udało się przywrócić Punkt Obsługi Klienta Tauron i PGNiG.
• I wiele, wiele innych działań i inicjatyw.

 Jakie plany na ten rok?

1. Kontynuacja spłaty zadłużenia. Planujemy spłacić ok 6 milionów kredytu. W sumie na obsługę zadłużenia w 2018 roku wydamy 6,5 miliona złotych. Niestety w przyszłym roku będziemy musieli zaciągnąć kredyt na pokrycie wkładu własnego na realizację inwestycji w Troksie i Braciejówce polegające na gruntownej przebudowie drogi wraz z budową chodników. Nie planowaliśmy zaciągania kredytów w tej kadencji, jednak za sprawą burmistrza Olkusza Romana Piaśnika jesteśmy do tego zmuszeni. Pan Roman Piaśnik nie wywiązał się ze złożonej obietnicy mieszkańcom ww miejscowości. Pomimo tego, że w 2015 roku zawarł z nami pisemne porozumienie, na mocy którego zobowiązał się do współfinansowania tego zadania, nie dotrzymał zapisów tam zawartych. Pisząc wprost oszukał nas i efektem tego oszustwa będzie przymus zaciągnięcia kredytu do wysokości wartości prac na tej inwestycji.
2. Choć umowa na przebudowę drogi Troks – Trzyciąż została podpisana w tym roku, to cały ciężar prac przypadnie na rok przyszły. Wartość zadania wynosi niemal 15 milionów złotych, z czego udało nam się pozyskać 7 milionów środków zewnętrznych.
3. W ramach przebudowy dróg lokalnych, potocznie zwanych „adamczykówkami” powinniśmy przebudować dwie drogi. Pierwsza w Bolesławiu /fragm. ul. Głównej, ul Laskowskiej i Bolesławskiej/, druga Kwaśniów – Rodaki. Wartość kosztorysowa tych zadań wynosi 15,5 miliona, w tym wysokość dofinansowania 6 milionów.
4. Wybudujemy ciąg pieszo – rowerowy łączący Klucze z Jaroszowcem, koszt ok 0,5 miliona.
5. Wyremontujemy odcinek drogi w Imbramowicach, wartość zadania min. 0,8 miliona.
6. Planujemy dalsze remonty dróg w ramach tzw „powodziówek”. Wielkość nakładów w roku przyszłym zależy od dotacji otrzymanych od wojewody. W tym „portfelu” mamy jeszcze gwarancje dofinansowania na remont niemal 30 km dróg.
7. W przyszłym roku zakończone zostaną dokumentacje wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, na drogi w: Gołaczewach, Osieku, Żuradzie, Mazańcu, Bogucinie Małym i Dużym, Pazurku, Trzyciążu, Porąbce, Budzyniu, Lgocie Wielkie oraz ciągu ulic ks Gajewskiego, Biema i Dworskiej w Olkuszu. Koszt wykonania projektów wynosi niemal milion złotych. O ile jestem pewien wspólnej realizacji zadań z włodarzami gmin Klucze, Wolbrom i Trzyciąż. O tyle pod wielkim znakiem zapytania stoją dzisiaj inwestycje na terenie gminy Olkusz, mając na względzie zachowanie burmistrza Piaśnika w sprawie przywołanego wyżej Troksa i Braciejówki, ale także i Witeradowa /tutaj także w 2015 roku nie przekazał obiecanej pomocy/. Pamiętajmy, że powiat olkuski to sześć równorzędnych gmin i należy uszanować stanowisko włodarzy pięciu gmin oraz radnych powiatowych reprezentujących te gminy. Nigdy nie było problemu ze wspólnym finansowaniem zadań na terenie gmin Bukowno, Bolesław, Klucze, Wolbrom i Trzyciąż. Zawsze słowo było dotrzymane i współfinansowanie zapewnione /niejednokrotnie wyższe od planowanego/. W przypadku gminy Olkusz i burmistrza Piaśnika nie da się tego powiedzieć, stąd moje obawy wyrażone wyżej.
8. Realizujemy program w wydziale geodezji o wartości 6,7 miliona złotych polegający na zwiększeniu dostępności do cyfrowego zasobu geodezyjnego w powiecie olkuskim.
9. W przyszłym roku na placówki oświatowe planujemy wydać ok 8 milionów złotych. Z czego poważne remonty w LO I, ZS3 i ZS4 będą kosztować ok 7 milionów.
10. Wyżej przywołałem skalę wydatków na zakupu osprzętu dla Zarządu Drogowego. Mimo dużych nakładów potrzeby są jeszcze duże. Ponadto brak odpowiedniego zaplecza do magazynowania kruszyw, a przede wszystkim soli drogowej spowodowała, że w przyszłym roku rozpoczniemy budowę hali magazynowo – warsztatowej na terenie Zarządu Drogowego. Szacunkowa wartość zadania wyniesie 2 miliony złotych.
11. Kontynuujemy remont budynku Starostwa, w 2018 roku zaplanowane jest przeniesienie wydziału ochrony środowiska na parter oraz remont łazienek.
12. I wiele, wiele innych mniej ważnych, aczkolwiek istotnych spraw.

Szanowni Państwo,

powyższe sprawozdanie zawiera najważniejsze sprawy, każdego dnia podejmujemy dziesiątki decyzji. Pracujemy coraz wydajniej, by wizyta w naszym urzędzie była przyjemnością i formalnością. Nie chcemy utrudniać życia naszym mieszkańcom i wszystkim interesantom. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przed nami jeszcze wiele do zrobienia, jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i rady dotyczące poprawy funkcjonowania naszego urzędu, by stał się jeszcze bardziej przyjazny.

Dziękuję

Serdecznie dziękuję Zarządowi Powiatu, wszystkim radnym obecnej kadencji Rady Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych. Gdyby nie pomoc, zaangażowanie i wiara w to, że nasz wysiłek i praca ma sens, nie byłoby wyżej wymienionych efektów tej pracy i sukcesów.

Na koniec coś od siebie

Obejmując ster zarządzania powiatem z moich ust padło zdanie – wchodzimy na ścieżkę oszczędności, by krocząc po niej dojść do autostrady inwestycji. Dzisiaj mogę napisać z czystym sumieniem – danego słowa dotrzymałem!

Z poważaniem

Paweł Piasny
Starosta Olkuski

mapa 3 lata

 


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.