Spotkanie z poetką Kariną Stempel w „Mechaniku”

W dniu 9.10 2018 w Zespole Szkół Nr 1 w Olkuszu odbyło się spotkanie z poetką i podróżnikiem - panią Kariną Stempel, zorganizowane przez panią Iwonę Rams, w ramach realizacji przez Szkołę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2 b (27 osób) pod opieką pani Ewy Głąb.

”Razem dla czystego powietrza”

W dniu 05 .10.2018 roku w Przedszkolu nr 13 w Olkuszu miała miejsce akcja edukacyjna w której wzięły udział 6- latki pt.”Razem dla czystego powietrza”.Celem było uświadomienie roli powietrza w życiu człowieka i innych organizmów oraz oraz różnych przyczyn powstawania zanieczyszczeń powietrza.

Proekologiczna akcja sadzenia drzewek

Sobotę 6 października 2018 roku uczniowie SP im. Unii Europejskiej w Kwaśniowie Dolnym będą z przyjemnością wspominać przez dłuższy czas. Tego dnia na zaproszenie Zarządu Kopalni Dolomitu w Jaroszowcu CEMEX i Nadleśnictwa Olkusz wzięli udział w akcji sadzenia drzewek.

Wizyta przedszkolaków z Bukowna w olkuskiej komendzie

8 października 2018 roku Komendę Powiatową Policji w Olkuszu odwiedziły dzieci z Bolesławia. Przedszkolaki nie tylko zwiedzały budynek komendy ale zapoznały się z zawodem policjanta oraz sprzętem, który funkcjonariusze wykorzystują w codziennej służbie. Ta niecodzienna wizyta sprawiła dzieciom radość i wywołała wiele uśmiechów na dziecięcych twarzach.

Spotkanie z Jackiem Sypieniem

W dniu 1 października 2018 r. odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu interesujące spotkanie z Jackiem Sypieniem z cyklu „Spotkań ze znanymi absolwentami”.