ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDLINIE
Bydlin, ul. Legionów 32
32 - 310 Klucze
tel. 32 6426005

Festiwal Pieśni Legionowej i Żołnierskiej

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie gościła uczestników corocznego Festiwalu Pieśni Legionowej i Żołnierskiej dla szkół podstawowych. Występy młodych wykonawców podziwiali opiekunowie uczniów i zaproszeni goście. Wybór najlepszych wykonawców odbywał się drogą głosowania, do którego nie powoływano jury, lecz głosy oddawali sami wykonawcy i ich opiekunowie.