Ferie w bibliotece to świetny wybór!

Przekonały się o tym dzieci, które wzięły udział w tegorocznych zajęciach zorganizowanych w olkuskiej Bibliotece w czasie zimowego  wypoczynku. W tym roku pod hasłem „Jestem bezpieczny, jestem skuteczny” codziennie odbywały się zajęcia i warsztaty edukacyjne dla dzieci w różnym wieku.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych wykonała zadanie: „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Na realizację zadania otrzymano 53 870,00 zł. Biblioteka kupiła 2423 egz. nowości wydawniczych (książki drukowane).

Zakup nowości wydawniczych w 2018 roku

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu uczestniczy w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Uzyskano środki finansowe w wysokości 53870,00 złotych.

Wiem więcej, mogę więcej

Wiem więcej mogę więcej -  to szkoleniowy projekt olkuskiej Biblioteki kierowany do bibliotekarzy z terenu powiatu olkuskiego. Jego celem jest zapewnienie możliwości ustawicznego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i kompetencji niezbędnych pracownikom nowoczesnych bibliotek.