Uczcili pamięć legionistów [ZDJĘCIA]

- Od nas samych i następnych pokoleń zależy, jak długo będziemy cieszyć się wolnością. Jestem przekonany i głęboko w to wierzę, że będzie tak zawsze – mówił wójt gminy Klucze Norbert Bień podczas obchodów 104. rocznicy bitwy pod Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem. W tym roku uroczystości miały szczególny charakter z uwagi na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zabytkowy sztandar jak nowy

16 listopada w sali kominkowej Muzeum Regionalnego PTTK w Olkuszu doszło do niezwykłej uroczystości. Do Srebrnego Miasta wrócił w całości odnowiony zabytkowy sztandar, będący symbolem wkładu ziemi olkuskiej w odrodzenie Rzeczpospolitej. 

Relacje uczestników bitwy pod Krzywopłotami i Załężem

Hucznie, bo jakże inaczej, obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości. Ziemia Olkuska ma swoje znaczące miejsce w czynie niepodległościowym. Pod Krzywopłotami wszak i Załężem rozegrała się jedna z pierwszych bitew, w jakich brali udział legioniści Józefa Piłsudskiego; sam Naczelnik nazwał ją „polskimi Termopilami” (fot. 1 - narada sztabu austriackiego i Piłsudskiego na zboczu wzgórza św. Krzyża; w tle cmentarz i kaplica w Bydlinie 9 listopada 1914).

Dzwonnica w Cieplicach ku pamięci poległych [ZDJĘCIA]

Stary cmentarz w lesie cieplickim nieopodal Jangrota to bodaj największa pod względem liczby pochowanych żołnierzy, poległych na małopolskiej trasie Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej nekropolia na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Wśród spoczywających tu ofiar walk toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r. jest wielu orawskich Słowaków. W czwartek, 8 listopada na cmentarzu odbyła się uroczystość poświęcona ich pamięci.

Popaździernikowa „Gazeta Olkuska” i sprawa Jerzego Krężela

To dopiero trzeci numer tego pisma, jaki trzymam w ręku (fot 1. - strona tytułowa „Gazety Olkuskiej” ze stycznia 1957 r.). Podarował mi go jeden z mieszkańców Olkusza, który wie, że takie dary cieszą mnie najbardziej. Pisałem kiedyś o tym czasopiśmie, o jednym z numerów, który z kolei znalazła znajoma, gdzieś za piecem starego domu. Tamta gazeta była z 1956, ta jest z następnego roku – 1957, i jest to pierwszy noworoczny numer datowany na 1-15 stycznia 1957 r.