Uczeń jako aktor kulturowy

pieniazek okladkaMarek Pieniążek, Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności,  Kraków 2013, stron: 398.

Książka Uczeń jako aktor kulturowy. Dydaktyka polonistyczna w warunkach ponowoczesności jest wynikiem wieloletniej obserwacji kształcenia nauczycieli połączonej z analizą efektów prowadzonych przez nich lekcji. Dr Marek Pieniążek proponuje metodykę antropologiczną, odwołującą się w czytaniu literatury oraz teatru do kategorii doświadczenia. Osią koncepcyjną jest w niej przypisanie uczniowi roli aktywnego kulturowego aktora i performera. Opisane postawy dydaktyczne i interpretacyjne mają być sposobem na antropologiczne przeorientowanie warsztatu nauczyciela poprzez wzbogacenie go o narzędzia skutecznie osadzające uczniów w kulturze ponowoczesnej, a zarazem w miejscu, w którym przyszło im dojrzewać. Prymarnym celem tej pracy jest pomoc w oswajaniu nauczycieli i młodzieży z ponowoczesnymi modelami podmiotowości, które już od kilku lat są naturalnym locus istnienia polskiego ucznia.

Perspektywą dla zastosowania opisanej przez doktora Marka Pieniążka jest także niedawno wprowadzona zmiana formuły egzaminu gimnazjalnego oraz planowana na rok 2015 korekta egzaminu maturalnego. Zapowiadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformy już teraz pozwalają wyrazić pogląd, że w świetle zmodyfikowanej matury istotnemu przewartościowaniu ulegną podstawowe kompetencje polonistyczne. Rezygnacja z osławionego klucza odpowiedzi i akcent położony na merytoryczną warstwę samodzielnie tworzonej wypowiedzi ustnej spowodują, że postrzeganie ucznia jako kulturowego aktora, performera, odkrywcy, poszukiwacza – będzie dla realizacji uwspółcześnionych celów kształcenia nie tylko ważne, ale kluczowe.
A to właśnie jest tematem książki dra  Marka Pieniążka pt. Uczeń jako aktor kulturowy.

Marek Pieniążek:

ur. 1970, doktor nauk humanistycznych (UJ), absolwent teatrologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, obecnie adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracował w Śródmiejskim Ośrodku Kultury w Krakowie, w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA, a także jako dziennikarz i polonista szkolny. Autor książek Akt twórczy jako mimesis. „Dziś są moje urodziny” – ostatni spektakl Tadeusza Kantora (Kraków 2005), Szkolny teatr przemiany. Dramatyzacja działań twórczych w procesie wychowawczym (Kraków 2009). Wydał kilka tomików poetyckich (m.in. Zasypiam w twoich oczach (1994), Sen nas owiewa, Kraków 1995; Dajcie mi ciszę, Kraków 1998). Opracował wznowienia przedwojennych powieści Jana Waśniewskiego (Ognie w pirytach, Bolesław 2008; Po dniówce, Bolesław 2009). Autor kilkunastu artykułów projektujących antropologiczno-performatywny model dydaktyki polonistycznej. W 2013 r. ukazała się jego rozprawa Uczeń jako aktor kulturowy. Polonistyka szkolna w warunkach płynnej nowoczesności. Prowadzi seminarium magisterskie na temat kulturowego doświadczenia  nowoczesności/ponowoczesności. Juror konkursów poetyckich i teatralnych, opiekun Klubu Literackiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.