Olkusz, Wolbrom, Trzyciąż, Klucze, Bolesław, BukownoWybory Samorządowe 2018

Rozsądek i determinacja w dążeniu do celu

stanisław chmistMateriał wyborczy KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Olkuskiego
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Miasta i Gminy Olkusz,
W wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku ubiegam się o mandat radnego Rady Powiatu Olkuskiego z okręgu obejmującego cały teren Miasta i Gminy Olkusz. W związku z tym, chciałbym Państwu przedstawić informacje o mnie, mojej działalności społecznej, moich celach i zamierzeniach.

O mnie
Jestem gorącym zwolennikiem dynamicznego, ale racjonalnego rozwoju technologicznego. Moje działania cechuje determinacja w dążeniu do celu oraz rozsądek.
Ukończyłem kierunek Informatyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ukończyłem trzy kierunki studiów podyplomowych oraz kursy, m.in. z zakresu zarządzania spółkami kapitałowymi, transportu, systemów informatycznych zarządzania organizacjami, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi, strategii rozwoju lokalnego.
Posiadam bogate doświadczenie zawodowe. Od 20 lat pracuję w międzynarodowej korporacji. Wcześniej prowadziłem działalność gospodarczą, pracowałem w administracji samorządowej, a także realizowałem projekt na rzecz administracji rządowej (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Interesuję się historią Polski oraz historią gospodarczą.
Moją pasją jest piłka siatkowa, jazda na rowerze oraz wycieczki górskie.
Jestem żonaty. Mamy dwoje dzieci (córka – uczennica szkoły podstawowej, syn – uczeń liceum).

Moja działalność społeczna
Zajmuję się wieloma ważnymi dla lokalnej społeczności tematami.
Od 3,5 roku pełnię funkcję sołtysa miejscowości Zimnodół. Zajmuję się głównie doprowadzeniem do korzystnych dla mieszkańców zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz budową dróg i traktów spacerowych.
Zgłaszałem zadania do budżetu obywatelskiego Gminy Olkusz i skutecznie przekonywałem mieszkańców do ich poparcia.
Moje zaangażowanie społeczne ujawnia się również poprzez działalność w organizacjach pozarządowych.
Współtworzyłem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania dla Obszarów Wiejskich Gminy Olkusz, którego jest prezesem.
Uczestniczę także w pracach Stowarzyszenia International Project Management Association Polska. Dzielę się wiedzą zawodową i rozwijam swoje kompetencje.

12 ostatnich lat pracy w Stowarzyszeniu LGD
Głównym celem moich działań w Stowarzyszeniu jest podniesienie jakości życia mieszkańców.
Stowarzyszenie powstało w 2006 r. W pierwszym etapie realizowało projekt dotyczący głównie przygotowania dokumentacji technicznej dla budowy i rozbudowy infrastruktury społecznej na obszarach wiejskich.
W ramach projektu sporządzono dokumentację m. in. na budowę 5 parkingów
w atrakcyjnych miejscach, stworzenie spójnej sieci szlaków turystycznych, termomodernizację 6 budynków publicznych, termomodernizację 10 szkół podstawowych, budowę 8 miejsc infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - w sumie 33 projekty techniczne. Każda miejscowość w Gminie Olkusz skorzystała z tego projektu. Dzięki dokumentacji Stowarzyszenia Gmina Olkusz zrealizowała inwestycje na kwotę około 3,8 mln zł.
Za pozyskane w drugim etapie działalności Stowarzyszenia pieniądze, powstały place zabaw w Osieku i Wiśliczce, boisko w Zimnodole, szatnie sportowe w Gorenicach oraz Zedermanie. Zmodernizowano też boisko w Zawadzie, a także obiekty sportowe w Bogucinie Małym. Rozbudowywano i modernizowano szlaki turystyczne na terenie Gminy Olkusz. Środki za pośrednictwem Stowarzyszenia otrzymywały również kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich, m.in. na realizację świetlic, altan, estrad.
W 2017 r. nadzorowaliśmy realizację projektu „Aktywne społeczeństwo”, a w roku bieżącym realizujemy projekt „Kultura na Ziemi Olkuskiej”.
Cieszę się, że w efekcie moich działań oraz zaangażowanych osób skutecznie zmienia się nasze otoczenie.

Moje cele i zamierzenia
Pragnę przypomnieć moje cele i zamierzenia.
Kandyduję do Rady Powiatu, bo uważam, że jestem w stanie podjąć skuteczne działania na rzecz długofalowego rozwoju Powiatu Olkuskiego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.
Ograniczone środki finansowe powiatu muszą być optymalnie wydawane, aby zapewnić rozwój powiatu, a nie tylko jego egzystencję.

Moimi priorytetami w Radzie Powiatu będą:

  • Budowa i modernizacja dróg i chodników
  • Zwiększenie atrakcyjności edukacyjnej szkół
  • Działanie na rzecz rozwoju sportu dzieci i młodzieży
  • Praca w celu rozwoju potencjału gospodarczego Ziemi Olkuskiej
  • Wsparcie organizacji pozarządowych

Sądzę, że konieczności inwestycji w infrastrukturę drogową i poprawę bezpieczeństwa nie trzeba komentować.
Chciałbym podkreślić również, że mądre inwestycje w młode pokolenie zadecydują o przyszłości zarówno Ziemi Olkuskiej, jak i kraju.
Powiat posiada instrumenty, które mogą przyczynić się do rozwoju potencjału gospodarczego Ziemi Olkuskiej. Będę starał się je uruchomić.
Pragnę zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo ważną sprawę, jaką jest obecnie brak dobrej współpracy Powiatu Olkuskiego z Gminami na terenie powiatu. Po wyborach dołożę wszelkich starań, aby ta sytuacja uległa zmianie.
Zwracam się do Państwa z prośbą o oddanie na mnie swoich głosów w wyborach
w dniu 21 października 2018 roku.

Z poważaniem
Stanisław Chmist

Kandydat do Rady Powiatu
Lista nr 16, Miejsce 3


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.