US: szkolenia w zakresie JPK

W dniach 19 - 23.02.2018 r. (poniedziałek - piątek) w Urzędzie Skarbowym w Olkuszu przy ul. Budowlanych 2, o godz. 12:00 (w każdy dzień) odbędą się szkolenia dla podatników w zakresie JPK. Szkolenia odbędą się w sali szkoleniowej Urzędu (parter, osobne wejście w lewo od wejścia do głównego budynku za parkingiem Urzędu).

Dolina Dłubni, Wąwóz Ostryszni

Tym razem zapraszamy na wycieczkę po malowniczych i jednocześnie mało znanych rejonach na wschód od Olkusza. Prezentujemy górną część Doliny Dłubni i jej odnogę, Wąwóz Ostryszni. 

Wspomnienie o Eugeniuszu Kluczewskim


10 stycznia 2018 r. zmarł Eugeniusz Kluczewski. Był absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę zawodową rozpoczął w roku 1950 jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kłodnicy (pow. Koźle), gdzie pracował do 30 listopada 1951 r.