Andrzej Smucz - za życia dbał o życie

W miniony wtorek, 12 grudnia odbył się pogrzeb Andrzeja Smucza – Prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Olkuszu. Miał 60 lat, odszedł nagle pozostawiając po sobie pustkę, ale jednocześnie motywację do dalszego działania w myśl słów: „Im więcej krwi, tym miej łez”.

Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia:
1.Rozliczanie zaliczek należnych i wpłaconych w podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - zeznanie roczne - PIT 36 oraz PIT 36 L
27.11.2017 godz. 10.00 Pokój 303

Smog zabija

O tym, że smog jest zabójczy teoretycznie wiedzą wszyscy. Jednak patrząc na wyniki pomiarów poziomu zanieczyszczenia powietrza, oczywistym staje się fakt, że są takie osoby, które myślą, że zjawisko to ich bezpośrednio nie dotyczy. Na nic zdają się apele o stosowanie wysokiej jakości paliwa w piecach, o niespalanie śmieci, plastików, zużytego oleju itd. Na nic apele w gazetach, telewizji, internecie.