Szkolenia w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Olkuszu zaprasza na bezpłatne szkolenia:
Zasady sporządzania i składania skutecznych korekt deklaracji/zeznań po kontroli podatkowej. Korzyści wynikające z korzystania z prawa do złożenia korekty pokontrolnej. 04.10.2017 godz. 9.00 Pokój 217

Ziemniak rekordzista 2017

Jak co roku przed Świętem Ziemniaka w Trzyciążu rozstrzygnięto konkurs na największą ziemniaczaną bulwę. Choć tegoroczny rekordzista odmiany „Bellarosa” ważący 1650 g, pokonał w konkursie 7 zgłoszonych konkurentów, nie przebił wagą ubiegłorocznego zwycięzcy. Ziemniak gigant wyrósł na polu w Jangrocie.

Jak to łobzowianka z Ukrainy wieniec plotła

Tradycja plecenia wieńca dożynkowego przekazywana jest na polskich wsiach z pokolenia na pokolenie i przetrwała do dzisiaj. Większość z nas widziała niejednokrotnie te arcydzieła sztuki ludowej, niewielu jednak wie, ile pracy i wysiłku wymaga ich przygotowanie. Okazuje się, że wyplatanie wieńca może być nie tylko wspaniałą okazją do integracji lokalnego środowiska, ale także świetną zabawą, o czym opowiedziała nam Ukrainka mieszkająca w Łobzowie.