Wyjaśnienie do artykułu „Jubileusz przemilczenia”

Serdecznie dziękuję wszystkim przyjaciołom, znajomym, pani Genowefie Bugajskiej, Prezes Olkuskiego Stowarzyszenia "Miasta Partnerskie" oraz Gunterowi Pabst, Przewodniczącemu Koła Partnerskiej Współpracy z Olkuszem w Schwalbach am Taunus ,za pomoc w rozwiązaniu problemu, który powstał wokół mojego Taty Kazimierza Czarneckiego po liście otwartym pana Ireneusz Cieślika „Jubileusz przemilczenia” zamieszczonym w Przeglądzie Olkuskim w dniu 8 marca 2017 r. W mojej odpowiedzi na ten artykuł zobowiązałam się do wyjaśnienia całej sytuacji i znalezienia "nieszczęsnych" 1000 euro.

Listy do redakcji: oświadczenie Barbary Orkisz

Szanowni Czytelnicy,
w dniu 14 marca 2017 roku, w siedzibie Stowarzyszenia Miasta Partnerskie, w obecności przewodniczącej Stowarzyszenia, pani Genowefy Bugajskiej, spotkałam się z autorem artykułu „Jubileusz przemilczania”, panem Ireneuszem Cieślikiem.

Listy do redakcji: Pani Barbarze Orkisz w odpowiedzi

Szanowna Pani,
z wielkim zdziwieniem przeczytałem na stronie „Przeglądu Olkuskiego” Pani list i znajdujące się w nim bezpodstawne zarzuty pod moim adresem. Zrozumiałem je dopiero po przeczytaniu komentarzy, jakie znalazły się pod zamieszczonym na stronie tegoż „Przeglądu” moim artykułem „Jubileusz przemilczania” (nie jest to list otwarty; nic na to nie poradzę, że redakcja „PO” moje artykuły publikuje jako „listy do redakcji”).

Odpowiedź na list otwarty "Jubileusz przemilczenia"


Szanowny Panie Ireneuszu Cieślik
Bardzo niemile zaskoczył mnie Pana list opublikowany w Przeglądzie Olkuskim w dniu 8 marca 2017 r., w którym sugeruje Pan zdefraudowanie przez mojego Ojca pieniędzy rzekomo przekazanych mu przez przedstawicieli zaprzyjaźnionego z Olkuszem miasta Schwalbach am Taunus. Nie uczestniczyłam w żadnym z opisanych przez Pana spotkań i trudno mi potwierdzić jakiekolwiek sugestie z Pana artykułu jako prawdziwe.