Listy do redakcji: Co dalej z targiem przy ul. Świętokrzyskiej?

e mailNawiązując do artykułu w Przeglądzie Olkuskim z dnia 29.06.2018 r. pt. „Co dalej z targiem przy ul. Świętokrzyskiej ?” „Społem” PSS w Olkuszu pragnie wnieść kilka uwag co do jego treści.

 

Autor artykułu pisze, że „słychać narzekania mieszkańców dotyczące jego stanu technicznego”. Otóż do Spółdzielni jako właściciela placu targowego nie dotarły żadne negatywne opinie na temat jego stanu technicznego.

Tak jak przedstawiali to Dzierżawcy placu targowego w artykule z dnia 06.07.2018r stare zniszczone wiaty zostały usunięte kilka lat temu. Handel odbywa się w kilku murowanych budynkach, kilku wiatach, które w najbliższym czasie zostaną pomalowane oraz w namiotach rozstawianych wyłącznie na czas trwania targu.

W sprawie zaśmiecania otoczenia terenu wokół placu targowego, o którym pisze Autor w artykule z końca czerwca informujemy, iż wspomniany wyżej teren nie należy do Spółdzielni, a handlujący wzdłuż ulicy w kierunku torów nie są w żaden sposób powiązani z działalnością prowadzoną na ogrodzonym placu targowym.

Potwierdzamy to co napisali Dzierżawcy placu , że po każdym dniu targowym plac wewnątrz ogrodzenia jest systematycznie sprzątany, a „fruwające śmieci” nie pochodzą od handlujących na placu targowym.

Naszym zdaniem wskazane byłoby, aby w przyszłości Autor zanim zamieści swój artykuł w Przeglądzie Olkuskim powinien przynajmniej z grzeczności poprosić właściciela nieruchomości, jakim jest „Społem” PSS w Olkuszu o udzielenie wyjaśnień na tematy zawarte w treści artykułu przywołanego wyżej. 

Z poważaniem
Zarząd „Społem” PSS w Olkuszu


Komentowanie dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się lub załóż nowe konto.