Co dalej w sprawie olkuskiego pogotowia?


Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu olkuskiego od przyszłego miesiąca najprawdopodobniej będzie realizowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Co wydarzyło się w tej sprawie w ostatnim czasie?

Nowa propozycja starosty w sprawie pogotowia

Powiat nadal walczy o to, by usługi z zakresu ratownictwa medycznego były w dalszym ciągu wykonywane przez lokalny podmiot. W czwartek olkuski starosta Paweł Piasny poinformował o swojej propozycji skierowanej do prezesa zarządu Grupy Nowy Szpital Holding SA.

Kto zajmie się pogotowiem?

Od 1 kwietnia usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć podmioty, w których 51 proc. udziałów mają samorządy lub Skarb Państwa. Wiele wskazuje na to, że w naszym powiecie usług tych nie będzie wykonywał – tak jak do tej pory, olkuski szpital. Powiatowi radni nie zgadzają się na takie rozwiązanie i apelują do wojewody.

Ratownictwo medyczne powinno zostać przy szpitalu w Olkuszu

Jako jedyny w województwie małopolskim, szpital w Olkuszu bez żadnych podstaw może być wykluczony z systemu ratownictwa medycznego. Delegacja pracowników olkuskiego szpitala złożyła w urzędzie wojewódzkim petycję, w której domaga się utrzymania ratownictwa przy szpitalu w Olkuszu.

Informacja dla Mieszkańców Powiatu Olkuskiego w sprawie Państwowego Ratownictwa Medycznego

Artykuł sponsorowany
W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Nowy Szpital w Olkuszu sp. z o.o. będący dysponentem zespołów ratownictwa medycznego obsługujących rejony operacyjne określone w „Wojewódzkim Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa małopolskiego” przeprowadził działania dostosowawcze do ww. ustawy.