NIK przedstawił wyniki kontroli w szpitalu

Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała wyniki audytu przeprowadzonego w olkuskiej lecznicy. W swoim raporcie państwowi urzędnicy potwierdzają obawy samorządowców, dotyczące możliwości niekorzystnego rozporządzania mieniem i finansami przez szpital. Zdaniem kontrolerów powiat nie wykorzystał jednak wszelkich dostępnych środków, aby przeciwdziałać tym praktykom. Dla audytorów ponad wszelką wątpliwość pozostaje fakt realizacji podstawowego zadania placówki - zapewniania ciągłości opieki medycznej mieszkańcom.

Co dalej w sprawie olkuskiego pogotowia?


Kilkanaście dni temu informowaliśmy, że zadania z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu olkuskiego od przyszłego miesiąca najprawdopodobniej będzie realizowało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe. Co wydarzyło się w tej sprawie w ostatnim czasie?

Nowa propozycja starosty w sprawie pogotowia

Powiat nadal walczy o to, by usługi z zakresu ratownictwa medycznego były w dalszym ciągu wykonywane przez lokalny podmiot. W czwartek olkuski starosta Paweł Piasny poinformował o swojej propozycji skierowanej do prezesa zarządu Grupy Nowy Szpital Holding SA.

Kto zajmie się pogotowiem?

Od 1 kwietnia usługi dotyczące ratownictwa medycznego mogą świadczyć podmioty, w których 51 proc. udziałów mają samorządy lub Skarb Państwa. Wiele wskazuje na to, że w naszym powiecie usług tych nie będzie wykonywał – tak jak do tej pory, olkuski szpital. Powiatowi radni nie zgadzają się na takie rozwiązanie i apelują do wojewody.