„Święte Szczątki …”

„Relikwie (resztki, szczątki) to przedmioty związane z czymś świętym…Najczęściej są to szczątki ciał świętych lub rzeczy z nimi związane, a także relikwie Męki Pańskiej…” Szczególnie są rozpowszechnione w katolicyzmie i prawosławiu. Ze względu na bliskość z osobą świętego, mają one różny walor świętości.

Międzynarodowa Komisja Teologiczna w roku 1992 stwierdziła, że „[...] cześć oddawana relikwiom świętych świadczy o tym, że Kościół wierzy, iż zmartwychwstaniemy w tych samych, choć nie takich samych, bo będą one uwielbiane, ciałach, w których żyjemy obecnie”. Kult doczesnych szczątków jest tak dawny, jak wiara w Najwyższego w religii żydowskiej, o czym można przeczytać w Starym Testamencie. Pierwsze świadectwa kultu relikwii wśród chrześcijan, jeszcze z czasów rzymskich, pochodzą z IV wieku.  Rozwijał się on tak dynamicznie a nawet chaotycznie, że Kościół na Soborze Laterańskim ustanowił, iż ważne są tylko relikwie zatwierdzone przez papieża. Dalsze ustalenia dotyczące relikwii podjął Sobór Trydencki w XV wieku.

 Pamiętamy zapewne fragmenty „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza, gdzie pisarz już na pierwszych stronach powieści pisze, jak posłaniec wiozący relikwie święte do Krakowa zatrzymał się w Olkuszu.

Nad relikwiami świętych z czasem  powstały wspaniałe bazyliki, żeby wspomnieć rzymskie bazyliki Świętego Piotra (nad relikwiami pierwszego Papieża), Świętego Pawła (Apostoła Narodów), czy świętej Agnieszki. Polska ma także narodowe i historyczne relikwie świętego Wojciecha w Gnieźnie i świętych Floriana i Stanisława w Krakowie. Posiadanie relikwii w czasach średniowiecznych miało nie tylko dla kraju walor religijny, ale podnosiło jego powagę w oczach innych krajów katolickich. Dlatego władcy zabiegali u  papieży o pozyskanie doczesnych szczątków świętych.

W Olkuszu relikwie swojego Świętego Patrona (kępkę włosów) ma kościół pod wezwaniem  Maksymiliana Kolbego oraz Bazylika pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła. Warto tu przypomnieć, że Apostoł Andrzej był rodzonym bratem świętego Piotra. Był męczennikiem, został ukrzyżowany na krzyżu o skośnych ramionach (stąd dziś określenie: „krzyż świętego Andrzeja") między latami 62-67  w miejscowości  Patras w Grecji i tam też, po dłuższych wędrówkach znalazły się ostatecznie relikwie tego świętego czczonego w całej Europie i szczególnie w kościele prawosławnym. W Polsce relikwie Świętego Andrzeja znajdują się właśnie w Olkuszu (a w wielkim ołtarzu obraz zabytkowy przedstawiający ukrzyżowanie Apostoła) oraz w Warszawie.

17 października br. kościołowi parafialnemu w Gołaczewach  zostaną przekazane relikwie Błogosławionych Jana Pawła II i Jerzego Popiełuszki.
Wcześniej, bo 13 października w olkuskim kościele pw. Świętego Maksymiliana Kolbego odbyła się podniosła uroczystość przekazania tamtejszej Parafii relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. To kropla krwi, którą przekazał Kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy, wieloletni współpracownik i sekretarz zmarłego Papieża. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ksiądz dr Mariusz Karaś, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu. W uroczystym pochodzie wprowadził do świątyni relikwie  Błogosławionego Jana Pawła II. Następnie odczytał akt przekazania przez Kardynała Dziwisza i postulatora  procesu beatyfikacyjnego księdza prałata Sławomira Odera  tych relikwii, potwierdzając ich autentyczność, co powoduje, że mogą  być obiektem kultu. Naczynie, w którym zamknięto ten cenny dar, ufundowali anonimowi darczyńcy - parafianie. Ksiądz Kanclerz w homilii podkreślił, że ten fakt wprowadzenia relikwii do olkuskiego kościoła jest podstawą nowych duchowych zobowiązań religijnych parafian. Połączył też dwa fakty: niedawne wprowadzenie relikwii Św. Maksymiliana i dzisiejsze - Bł. Jana  Pawła II, jako symbol najcenniejszych przesłań religijnych i moralnych, jakim służyli ci dwaj wielcy Duchowni. Na zakończenie ksiądz Proboszcz - dziękując wszystkim zebranym za udział w nabożeństwie (mieszkańcom  okolicznych osiedli, gościom, pocztom sztandarowym, dzieciom, Księżom, którzy przygotowali obchody, Księdzu Kanclerzowi) zwrócił uwagę, że dzisiejsza Msza św. kończy całoroczny cykl uroczystości dziękczynnych za beatyfikację naszego rodaka. Ostatnia odbędzie się w Przemyślu w rocznicę śmierci Papieża - Polaka.Tutejsza Parafia, dla upamiętnienia tego faktu, ufundowała okolicznościową tablicę, artystka Zofia Wywioł  namalowała  piękny portret Papieża Polaka znajdujący się w kościele, a uroczystość, w której  tak licznie uczestniczyliśmy, zamyka cykl Miesięcy Dziękczynienia. Piękną oprawą muzyczną Mszy był występ chóru i orkiestry Bazyliki Ojców Cystersów z Krakowa - Mogiły, zorganizowany przez Rycerzy Kolumba.

Relikwie Błogosławionego znajdują się już w wielu kościołach w Polsce i na świecie, m.in.  Madrycie, Meksyku, Częstochowie, Łagiewnikach, Warszawie, Tarnowie i  pięciu kościołach tej diecezji, także w Limanowej, Poznaniu i trzech kościołach tej diecezji, w Kartuzach  (fragment sutanny) i innych.