"Przegląd Olkuski"
- bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego

Redaktor naczelny:
Dariusz Krawczyk

Wydawca:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.
Chrzanów, ul. Sikorskiego 1F

Skład:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.

Druk:
"Polskapresse" Sp. z o.o.

Nakład:
28 000 egzemplarzy

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych materiałów tytułem.
Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane "Redakcja".
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ.

Kontakt

Sekretariat:

32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15
tel./fax 32/754 44 77
kom. 504 178 786 (od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)

E-mail: sekretariat@abmedia.com.pl

Redakcja:

E-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl

Redaktorzy:

Wiola Woźniczko, kom. 515 266 762 wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek, kom. 661 899 699 piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl
Ewa Barczyk ewa.barczyk@przeglad.olkuski.pl

Dyżury redakcji:

Tel. 32 754 44 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. 

Dział reklamy:

Anna Karolczyk: marketing@przeglad.olkuski.pl
tel./fax 32/754 44 77
E-mail: marketing@przeglad.olkuski.pl

Przegląd TV:

E-mail:  sekretariat@abmedia.com.pl