"Przegląd Olkuski"
- bezpłatny tygodnik informacyjno-reklamowy powiatu olkuskiego

Redaktor naczelny:
Dariusz Krawczyk

Wydawca:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.
Chrzanów, ul. Sikorskiego 1F

Skład:
"AB MEDIA" Sp. z o.o.

Druk:
"Polskapresse" Sp. z o.o.

Nakład:
24 200 egzemplarzy

W przypadku publikacji materiałów niezamówionych oraz listów do redakcji zastrzega się prawo do adjustacji i opatrzenia nadesłanych materiałów tytułem.
Nie publikujemy listów niepodpisanych nazwiskiem i adresem - można zastrzec nazwisko i adres do wiadomości redakcji.
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Poglądy redakcji wyrażają jedynie teksty podpisane "Redakcja".
REDAKCJA NIE ODPOWIADA ZA TREŚĆ ZAMIESZCZANYCH OGŁOSZEŃ.

Polityka Prywatności i Cookies

Firma AB Media Sp. z o.o właściciel serwisu przeglad.olkuski.pl, dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była odpowiednio chroniona. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Administratorem Państwa danych osobowych jest AB Media Sp. z o. z siedzibą przy ul. Wł. Sikorskiego 1f, 32-500 Chrzanów.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt drogą mailową: iod@abmedia.com.pl

Jakie dane o Tobie zbieramy

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis, będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło, jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony w niektórych przypadkach o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez AB Media Sp. z o.o.

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej plikom cooke.

 • Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami

Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe tj. adres email.

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z portalu rzeglad.olkuski.pl będą przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługi utworzonego konta;
 2. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań;
 3. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
 4. udzielania odpowiedzi na korespondencję mailową
 5. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
 6. archiwizacji;
 7. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na AB Media Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania danych będzie:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (m.in. USA) w związku z:

 1. prowadzonymi działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów ( Facebook )
 2. wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics.
 3. wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).

Twoje dane mogą być przekazywane:

 1. procesorom w związku z zawartymi umowami np. firmom teleinformatycznym
 2. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
 5. przeniesienia Twoich danych osobowych.

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

W jaki sposób profilujemy

AB Media Sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie jest wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności takich jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane za pomocą plików cookie, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji;
 2. profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb).

Wykorzystywanie plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać wiedzę o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy najbardziej Cię interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania serwisów WWW do Twoich potrzeb, usprawnienia funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne do optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać, należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji:

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików cookie na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie). Aby to zrobić, musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, może spowodować utratę pewnych funkcjonalności i utrudnić lub uniemożliwić pełne wykorzystanie jej możliwości. Zgodnie z wymogami Prawa telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze (patrz linki powyżej). Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookie.org/manage-cookie/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Dodatkowo nasze bazy danych są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany polityka prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Chrzanów, 25.05.2018 r.

Nota prawna

1.Wydawcą serwisu internetowego Przegląd Olkuski jest AB Media Sp. z o.o.z siedzibą w Chrzanowie , ul. Sikorskiego 1F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Sródmieścia, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000117127, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000 złotych, wpłacony w całości, NIP: 628-20-26-321 ("Wydawca"),

2.Wszelkie prawa do wydawanego przez Wydawcę serwisu internetowego zastrzeżone są na rzecz Wydawcy, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, materiałów audiowizualnych, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Wydawcy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Wydawcą - są udostępniane na stronach serwisu internetowego Wydawcy. Serwis internetowy, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przegląd interweniuje i wyjaśnia

Masz problem? Zostałeś pokrzywdzony przez system i nie wiesz jak walczyć z bezduszną biurokracją? Jest coś co chciałbyś zmienić w naszym mieście lub w swoim otoczeniu? A może wiesz o czymś wymagającym naszej interwencji? Jednym słowem jeśli masz sprawę dla reportera to napisz do nas. Nasi reporterzy czekają!

{jform=27}

Kontakt

Sekretariat:

32-300 Olkusz, ul. Żuradzka 15
tel./fax 32/754 44 77
kom. 504 178 786 (od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00)

E-mail: sekretariat@abmedia.com.pl

Redakcja:

E-mail: redakcja@przeglad.olkuski.pl

Redaktorzy:

Wiola Woźniczko, kom. 515 266 762 wiola.wozniczko@przeglad.olkuski.pl
Piotr Kubiczek, kom. 661 899 699 piotr.kubiczek@przeglad.olkuski.pl
Ewa Barczyk ewa.barczyk@przeglad.olkuski.pl

Dyżury redakcji:

Tel. 32 754 44 77 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00. 

Dział reklamy:

Anna Karolczyk: marketing@przeglad.olkuski.pl
tel./fax 32/754 44 77
E-mail: marketing@przeglad.olkuski.pl

Przegląd TV:

E-mail:  sekretariat@abmedia.com.pl

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AB Media Sp. z o.o., Chrzanów, Wł. Sikorskiego 1f
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@abmedia.com.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu